20/09/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

20/09/2022

Gan rezidentūras laikā, gan uzsākot patstāvīgu darbu tiesu medicīnas eksperta profesijā, bijuši daudzi sarežģīti, interesanti un pat neizprotami gadījumi, nelielā sarunā pastāsta Agnese Pīterniece, kas strādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (VTMEC) Valmieras reģionālajā nodaļā. Šīs profesijas pārstāvjiem darbs saistās ar nepārtrauktu nāves klātesamību, tādēļ tā ir iespēja vēl vairāk apjaust dzīvības trauslumu.  Ikdienā viņa veic gan mirušo, gan dzīvo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes.

20/09/2022

Ģimenes ārstus, kas sniegs iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības ministrija aicina pieteikties uz saņemt naudas kompensāciju, ko izmaksā no ES fondiem. Atbalsta izmaksa vērsta uz ģimenes ārstu piesaisti vietām, kur to trūkst, kā arī uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu. Finanšu atbalsts pieejams gan ģimenes ārstiem reģionos, gan ģimenes ārstiem Rīgā.

19/09/2022

31 gadu vecā Līga Virziņa ir uzsākusi savu ģimenes ārstes praksi Gulbenē. Viņa savā ģimenē ir ārste jau trešajā paaudzē, tā par jauno ārsti raksta reģionālais portāls “Dzirkstele.lv”. Līgas mamma ir ģimenes ārste Tirzas pagastā, viņas vecmāmiņa ir pensionēta ārste un arī vectēvs bija ārsts. Vietējam medijam jaunā ārste sacīja, ka cer iegūt pacientu uzticēšanos praksē, kuru ir pārņēmusi no Ievas Grīnšteines, kas devusies pensijā.

12/08/2022

Veselības ministrija atgādina, ka par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu ārpus Rīgas zobārsts, kā arī viņa komanda (zobārsta asistents, zobu higiēnists) var saņemt naudas kompensāciju. Finanšu atbalsts tiek izmaksāts Veselības ministrijai īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, lai piesaistītu speciālistus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā reģionos.

02/05/2022

Lai piesaistītu darbiniekus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk - NMPD) Rīgā un reģionos, tiek īstenoti vairāki pasākumi, tostarp ārstu palīgiem ir pieejams atbalsts no ES fondiem. Finanšu atbalsts no ES fondiem pieejams ārstniecības personām par to, ka speciālisti par savu darba vietu izvēlas iestādi, kas pacientiem nodrošina valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus. Jaunu darbinieku piesaiste NMPD ir ļoti aktuāla, tāpēc ārstu palīgus aicina pievienoties dienestam un izmantot ES fondu iespējas.

24/03/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

23/03/2022

Četru gadu laikā, kopš Veselības ministrija ārstniecības personām izmaksā finanšu atbalstu par darba vietu ārpus Rīgas, kopumā kompensāciju no ES fondiem saņēmuši 1125 dažādi speciālisti. Atbalsts ieviests ar mērķi piesaistīt un motivēt mediķus strādāt reģionos  – ārstniecības iestādēs, kurās iedzīvotāji var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus kā slimnīcas, ģimenes ārstu prakses, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests u.c.

24/02/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

25/01/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.