24/02/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

25/01/2022

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

24/01/2022

Vairāk nekā 40 jaunie ģimenes ārsti izmantojuši iespēju saņemt ES fondu finanšu atbalstu, ja darba vieta ir reģionā, par primārās veselības aprūpes nodrošināšanu iedzīvotājiem ārpus Rīgas. Veselības ministrija kopš 2017. gada nogales īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsts personu pieejamība uzlabošana ārpus Rīgas”, kas ir viens no pasākumiem jauno speciālistu atbalstam, kā arī ārstniecības personu piesaistei valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

24/01/2022

Lai medicīnas māsas piesaistītu brīvajām darba vietām slimnīcās Rīgā, Veselības ministrija pirms gada uzsāka finanšu atbalsta izmaksu jaunajiem speciālistiem un māsām, kuras vēlas atgriezties profesijā. Izvirzītajiem nosacījumiem atbilda un atbalstu gada laikā saņēmušas 52 māsas. Finansējums naudas kompensācijām piesaistīts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ar mērķi atbalstīt ārstniecības personas, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai.

24/01/2022

Aija Ķirkuma par pediatru un ģimenes ārsti strādā jau 46 gadus un šodien ar lepnumu stāsta, ka jaunajam ģimenes ārstam nodod sakārtotu praksi, kurā ir laba darba organizācija. Tā ir savstarpēja cieņa starp pacientiem un ģimenes ārstu, kas izkopta un veidota gadiem, viņa uzsver.

“Mans lēmums bija 70 gadu vecumā doties pensijā par lielu brīnumu kolēģiem. Jaunā daktere pie manis bija 6. kursa ambulatorajā praksē un  prakses novērtējumā saņēma manu priekšlikumu apdomāt manas prakses pārņemšanu nākotnē. “

22/12/2021

Ārstniecības personas turpina pieteikties un izmantot pieejamo ES fondu atbalstu, ja to darba vieta būs reģionā, liecina Veselības ministrijas apkopotie dati par 2021. gadu. Šo atbalstu līdz šim kopumā izmantojušas 1106 speciālisti reģionos, tajā skaitā aizvadītajā gadā tas piešķirts – 238.

22/12/2021

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par mācību norises niansēm aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām un mācību norises vietai - vai mācības plānotas klātienē vai attālināti.

22/12/2021

Veselības ministrija Kurzemes reģionā – Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā  – uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi, kā arī atbalstu ģimenēm nodrošina īpaša speciālistu komanda pamatā pacienta dzīvesvietā. Saņemt pilnībā apmaksātus pakalpojumus pilotprojekta laikā 12 mēnešu periodā varēs tie pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Pilotprojektu finansē no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējumu. Visi pakalpojumi tajā ir apmaksāti.

22/12/2021

Veselības ministrija Kurzemes reģionā – Liepājas pilsētās un Dienvidkurzemes novadā - uzsākusi īstenot pilotprojektu “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”. Pilotprojektā 12 mēnešu periodā plānots iesaistīt vismaz 150 pacientus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī atbalsts tiks sniegts pacientu ģimenes locekļiem. Pilotprojektu finansē no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma.

25/11/2021

Lai vairāk māsu un māsu palīgu motivētu par savu darba vietu izvēlēties kādu no slimnīcām Rīgā, Veselības ministrija 2021.gada martā uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā", kurā ārstniecības personām izmaksā finanšu atbalstu. Šobrīd ir paplašinātas atbalsta saņemšanas iespējas un naudas kompensāciju var saņemt vairāk māsu un māsu palīgu.