Četru gadu laikā, kopš Veselības ministrija ārstniecības personām izmaksā finanšu atbalstu par darba vietu ārpus Rīgas, kopumā kompensāciju no ES fondiem saņēmuši 1125 dažādi speciālisti. Atbalsts ieviests ar mērķi piesaistīt un motivēt mediķus strādāt reģionos  – ārstniecības iestādēs, kurās iedzīvotāji var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus kā slimnīcas, ģimenes ārstu prakses, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests u.c.

Veselības ministrijai īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” finanšu atbalstu var saņemt: ārsti – speciālisti, tajā skaitā zobārsti un ģimenes ārsti, ārstu palīgi, medicīnas māsas, māsu palīgi, vecmātes, fizioterapeiti, ergoterapeiti, zobu higiēnisti un zobārsta asistenti (zobārstniecības māsas), kā arī ģimenes ārstu prakses - ģimenes ārsts pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un jaunais ģimenes ārsts, kurš pārņem šo praksi, lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.

Pieteikumu pieņemšana Eiropas Sociālā fonda projektā plānota līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam. 

2021. gadā kopumā tika noslēgti 312 kompensācijas līgumi, tādējādi ārstniecības iestādēm dažādos reģionos piesaistīti 312 dažādi speciālisti, to vidū 67 ir ārsti, no kuriem 12 ir zobārsti, 51 ārsta palīgs, 60 medicīnas māsas. Finanšu atbalsts izmaksāts arī trim vecmātēm. Reģionos 9 jaunie ģimenes ārsti pārņēmuši ģimenes ārsta praksi, kā arī pieredzi un specifiskās zināšanas no pensijas vecuma ģimenes ārsta. Atbalsts par ģimenes ārsta prakses nodošanu ieviests, lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu un nodrošinātu veselības aprūpes nepārtrauktību pacientiem.

Uzziniet skaitļus un datus pa gadiem ārstniecības personu piesaistei darba vietām ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas:

2018., 2019., 2020. un 2021.gadā noslēgti 1125 kompensācijas līgumi  par EUR 9 504 841

2018.gadā 163 kompensācijas līgumi, izmaksāti - EUR 1 126 179

2019.gadā 315 kompensācijas līgumi, izmaksāti EUR 2 460 205

2020.gadā 335 kompensācijas līgumi, izmaksāti EUR 2 736 270

2021.gadā 312 kompensācijas līgumi, izmaksāti EUR 3 030 647

2021. gada 312 kompensācijas līgumu sadalījums pa reģioniem

Latgale (120 līgumi) – EUR 1 120 599

Kurzeme (66 līgumi) – EUR 625 663

Vidzeme (44 līgumi) – EUR 440 634

Zemgale (63 līgumi) – EUR 630 075

Rīgas reģions (19 līgumi) – EUR 213 674

2021.gadā pārņemtas 9 ģimenes ārstu prakses

 • 2 Zemgalē – Jelgava, Vilce,
 • 2 Rīgas reģionā – Skrīveri, Ogre
 • 3 Kurzemē – Liepājas, Aizpute, Grobiņa
 • 2 Latgalē – Malta, Daugavpils

2021.gadā noslēgti 312 kompensācijas līgumi šādās profesijās

 • Ārsta palīgs – 51
 • Ārsts – 67 (tajā skaitā 12 zobārsti)
 • Zobārsta asistents - 2
 • Zobu higiēnists – 3
 • Ergoterapeits – 3
 • Fizioterapeits - 11
 • Māsas palīgs – 112
 • Medicīnas māsa – 60
 • Vecmāte – 3

Visvairāk 2021. gadā noslēgto līgumu skaits pa profesijām reģionos

 • Ārsta palīgs (25) – Latgale
 • Ārsts (20) – Latgale
 • Ergoterapeits ( 2) – Vidzeme
 • Fizioterapeits (pa 4 katrā) – Kurzeme un Vidzeme
 • Māsas palīgs (55) – Latgale
 • Medicīnas māsa – (19) – Zemgale
 • Vecmāte – (1) Latgale un (2) Zemgale.

Nosacījumi kompensācijas saņemšanai un pieteikumu veidlapas šeit: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv