talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt speciālistus valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmanto pieejamo atbalstu!ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” Mācību kalendārs oktobrim

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. Lasi plašāk...
Pirmajos mēnešos visvairāk pieteikumu Rīgā no māsām 

Jau 70 ārstniecības personām piešķirts finanšu atbalsts no ES fondiem, ko izmaksā ar mērķi ārstniecības iestādēm Rīgā piesaistīt papildu personālu, liecina apkopotie dati līdz oktobrim. Visvairāk līdz šim atbalsts piešķirts māsām. Lasi plašāk...
Jau 1000 mediķu reģionā saņēmuši finanšu atbalstu 

Jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personu saņēmušas finanšu atbalstu par darbu reģionā Veselības ministrija īstenotā ESF projekta ietvaros, liecina apkopotie dati līdz septembra vidum. Lasi plašāk...