talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu Rīgā.

Projektu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt speciālistus valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Piesakies un izmanto pieejamo atbalstu!ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” Mācību kalendārs oktobrim

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. Lasi plašāk...
Paplašina iespējas zobārstiem pieteikties kompensācijai

Paplašināts to zobārstu loks, kas var pieteikties un saņemt finanšu atbalstu - naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu. Lasi plašāk...Jau 1000 mediķu reģionā saņēmuši finanšu atbalstu 

Jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personu saņēmušas finanšu atbalstu par darbu reģionā Veselības ministrija īstenotā ESF projekta ietvaros, liecina apkopotie dati līdz septembra vidum. Lasi plašāk...