talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmantojiet pieejamo ES fondu atbalstu!ES fondu apmaksāto mācību kalendārs NOVEMBRĪ

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta finansētās mācībās. Kalendārs ar mācību piedāvājumu tiek publicēts katru mēnesi. 

Visu mācību kursu kalendārs pieejams šeit.


Šogad pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem vairs netiek pieņemti

Šogad pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem vairs netiek pieņemti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai 2023.gadā.

Pieredzes apmaiņa ārstniecības personām norisinājās Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā  fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.Arī audio logopēdi un mākslas terapeiti var saņemt ES fondu atbalstu par darbu reģionā

Uz ES fondu kompensācijām, sniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus ārpus Rīgas, var pieteikties arī audio logopēdi un mākslas terapeiti. Valdība, grozot Ministru kabineta noteikumus, paplašinājusi to ārstniecības personu loku, kuri var pretendēt uz šo atbalstu, kas tiek izmaksāts ar mērķi piesaistīt speciālistus brīvajām darba vietām reģionos. Lasi plašāk...ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”