talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt speciālistus valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmanto pieejamo ES fondu atbalstu!ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā” ES fondu apmaksāto mācību kalendārs FEBRUĀRIM

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. Uzzini mācību kursu piedāvājumu un piesakies! Lasi plašāk..."Ieguvums pacientiem un personālam." Jelgavas slimnīca novērtē pieejamo ES fondu atbalstu speciālistu piesaistei

Ārstniecības personas turpina pieteikties un izmantot pieejamo ES fondu atbalstu, ja to darba vieta būs reģionā, liecina Veselības ministrijas apkopotie dati par 2021. gadu.  Aizvadītajā gadā finanšu atbalsts jeb naudas kompensācija piešķirta – 238. Lasi plašāk...

Kurzemes reģionā sāk pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem

Veselības ministrija Kurzemes reģionā – Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā  – uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi, kā arī atbalstu ģimenēm nodrošina īpaša speciālistu komanda pamatā pacienta dzīvesvietā. Lasi plašāk...