talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmantojiet pieejamo ES fondu atbalstu!ES fondu apmaksāto mācību kalendārs APRĪLIM

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta finansētās mācībās. Kalendārs ar mācību piedāvājumu tiek publicēts katru mēnesi. 

Mācību kursu kalendārs


Pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem šobrīd netiek pieņemti

Pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem šobrīd netiek pieņemti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai 2023.gadā.

Pieredzes apmaiņa ārstniecības personām norisinājās Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā  fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.2022. gadā 322 ārstniecības personas saņem ES fondu atbalstu par darbu reģionā

ESF projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”  aizvadītajā gadā kopumā finanšu atbalsts izmaksāts 322 ārstniecības personām, bet kopumā projekta ietvaros jau vairāk nekā 1400. Apgūti 97% no kopējām ārstniecības personu piesaistei šobrīd pieejamā finansējuma. Lasi plašākESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”