talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt speciālistus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmantojiet pieejamo ES fondu atbalstu!ES fondu apmaksāto mācību kalendārs SEPTEMBRIM


Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta finansētās mācībās. Kalendārs ar mācību piedāvājumu tiek publicēts katru mēnesi. Visu mācību kursu kalendārs pieejams šeit.


Šogad pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem vairs netiek pieņemti

Šogad pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem vairs netiek pieņemti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai 2023.gadā.

Pieredzes apmaiņa ārstniecības personām norisinājās Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā  fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.Jaunos ģimenes ārstus reģionos un Rīgā aicina pieteikties kompensācijām

Ģimenes ārstus, kas sniegs iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības ministrija aicina pieteikties uz saņemt naudas kompensāciju, ko izmaksā no ES fondiem. Atbalsta izmaksa vērsta uz ģimenes ārstu piesaisti vietām, kur to trūkst, kā arī uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu. Finanšu atbalsts pieejams gan ģimenes ārstiem reģionos, gan ģimenes ārstiem Rīgā.  Lasi plašāk...ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”