Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā"


ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS, kas var pretendēt un saņemt naudas kompensāciju

Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz papildu ārstniecības personāla piesaisti, kā arī ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.

Uz naudas kompensācijām var pretendēt medicīnas māsas, māsu palīgi, kas strādā stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā, un ārstu palīgi, kas strādā NMPD brigādēs atbalsta centros Rīgā.

Uz naudas kompensāciju ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai var pretendēt ģimenes ārsta prakse Rīgā – pensijas vecuma ģimenes ārsts, kas nodod praksi, un jaunais speciālists, kas to pārņem.


Nosacījumi MĀSĀM un MĀSU PALĪGIEM

Naudas kompensācijas izmaksa tiks atbalstīta medicīnas māsām un māsu palīgiem, kas strādā stacionārā Rīgā un atbildīs nosacījumiem:

 • 2020.gada 12.martā nestrādāji ārsta palīga, medicīnas māsas vai māsu palīga profesijā ārstniecības iestādē Latvijā;
 • ir darba līgums ar kādu no stacionāriem Rīgā: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Rīgas Dzemdību namu, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, Rīgas 2.slimnīcu, u.c iestādi, kas atbilstoši veselības aprūpes nozares dokumentiem nodrošina ārstēšanu krīžu novēršanai;
 • darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks).
 • neesi pensijas vecumā;
 • esi reģistrējies Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
 • kompensācijas saņēmējam ārstniecības iestādē jāstrādā vismaz 5 gadus.


Nosacījumi ĀRSTU PALĪGIEM

Naudas kompensācijas izmaksa tiks atbalstīta ārstu palīgiem, kas strādā NMPD brigāžu atbalsta centros Rīgā un atbildīs nosacījumiem:

 • 2020.gada 12.martā nestrādāji ārsta palīga, medicīnas māsas vai māsu palīga profesijā ārstniecības iestādē Latvijā;
 • ir darba līgums ar NMPD brigāžu atbalsta centru Rīgā;
 • darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks).
 • neesi pensijas vecumā;
 • esi reģistrējies Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
 • kompensācijas saņēmējam NMPD būs jāstrādā vismaz 5 gadus.


Nosacījumi ĢIMENES ĀRSTIEM

Naudas kompensācijas izmaksa tiks atbalstīta ģimenes ārstiem Rīgā, kas atbildīs nosacījumiem:

 • ģimenes ārsts, kas nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu, savukārt ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, nav pensijas vecumā;
 • ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, no 2020.gada 12.marta līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē Latvijā, izņemot gadījumus, ja viņš aizvietojis prombūtnē esošu ģimenes ārstu;
 • abiem ārstiem ir derīgs sertifikāts ģimenes ārsta specialitātē;
 • ģimenes ārsti ir vienojušies par prakses nodošanu un pārņemšanu un informējuši par to Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD).


Par 2020. gada 12. marta kritēriju

2020.gada 12.martā Latvijas tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Nosacījums ieviests, lai: 1) sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai piesaistītu jaunos speciālistus pēc kvalifikācijas iegūšanas vai profesijā atgrieztos tie speciālisti, kas šobrīd strādā citās jomās, 2) kompensācijas neietekmētu ārstniecības personu nodrošinājumu reģionos.

Ja ārstniecības persona strādāja pirms 2020.gada 12.marta, bet pārtrauca darba attiecības un šajā konkrētajā dienā nestrādāja kādā no atbalstāmajām profesijām ārstniecības iestādē Latvijā, kritērijs ir izpildīts.


KĀ PIETEIKTIES naudas kompensācijai

Lai pieteiktos kompensācijai, māsām, māsu palīgiem un ārstu palīgiem jāiesniedz:

1) datorrakstā vai rokrakstā aizpildīts pieteikums, kas lejupielādēts no talakizglitiba.lv, nemainot formu,

2) spēkā esoša darba līguma kopija,

3) darba līguma grozījumu kopija, ja grozījumi attiecas uz kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem.


Ģimenes ārstiem:

1) abpusēji aizpildīts pieteikums,

2) NVD izsniegta izziņa,

3) De minimis veidlapa prakses pārņēmējam, kas iegūta VID EDS sistēmā.


Dokumentus iesniedz:

 • ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: kompensacijasriga@vm.gov.lv (norāde: Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.7.projektam);
 • pašrocīgi parakstītus sūtot pa pastu vēlams ierakstītā vēstulē: Veselības ministrijai, Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011 (norāde: Kompensācijas pieteikums SAM 9.2.7.projektam “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā”);
 • iesniedzot personīgi Veselības ministrijā, Brīvības ielā 72, Rīgā.


PIETEIKUMU VEIDLAPAS


Pieteikums MĀSĀM, MĀSU PALĪGIEM, ĀRSTU PALĪGIEM

Veidlapa

Pieteikums ĢIMENES ĀRSTIEM par prakses nodošanu/pārņemšanu

Veidlapa

Apliecinājums ĢIMENES ĀRSTIEM par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu

Veidlapa

Ģimenes ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas process

Infografika

KĀRTĪBA cilvēkresursu piesaistei darbam Rīgā

Kārtība kompensāciju piešķiršanai

MK noteikumi Nr. 802 par 9.2.7 SAM “Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu novēršanai”


MK noteikumi Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”


Cik liela būs kompensācija: PIEMĒRI

Infografika


Projekta īstenošanas laiks

Pretendentu atlases periods plānots līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Eiropas Sociālā fonda projekta "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā" kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Plānots, ka projekta ietvaros tiks piesaistītas un atbalstu saņems 270 ārstniecības personas. 

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas ""Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"" ietvaros.


SAZINIES AR MUMS

67876077

60003345 

kompensacijasriga@vm.gov.lvAizpildi pieteikumu PAREIZI! Skaties video


Ģimenes ārstiem: prakses pārņemšanas process