25/06/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

24/05/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

23/04/2024

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

17/04/2024

Veselības ministrija ir uzsākusi jaunu ES fondu finansētu projektu Nr. 4.1.2.6/1/24/I/001  “Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”, nodrošinot mācības profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.

29/01/2024

Veselības ministrija uzsāk jaunu no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansētu projektu, lai piesaistītu ārstniecības personas darba vietām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs.

29/12/2023

Veselības ministrija sekmīgi īstenojusi Eiropas Savienības fondu projektus par ārstniecības personu piesaisti valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā gan reģionos*, gan Rīgā**, kopumā piesaistot  2170 ārstniecības personas un kompensācijās izmaksājot gandrīz 20 milj. eiro. Trūkstošie speciālisti piesaistīti slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un vēl citām ārstniecības iestādēm. Tajā skaitā vairāki desmiti pensijas vecuma ģimenes ārstu nodevuši savu praksi jaunajiem ārstiem.

02/11/2023

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana no ārstniecības personām Veselības ministrijas īstenotajā ES Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”. Pieteikumi finanšu kompensācijas saņemšanai no ārstniecības personām, ja tās izvēlējās darba vietu reģionā, tika pieņemti laika posmā no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. oktobrim. 

20/10/2023

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

22/09/2023

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas Eiropas Sociālā fonda projekta finansētās mācībās.

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā.

Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.

25/08/2023

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiem un farmaceitu asistentiem papildināt vispārējās un profesionālās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. 

Mācību kalendārs nākamajam mēnesim tiek publicēts katra mēneša pēdējā nedēļā. Par organizatoriskiem ar mācībām saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar konkrēto mācību īstenotāju.