Jau 70 ārstniecības personām Rīgā piešķirts finanšu atbalsts no ES fondiem, ko izmaksā ar mērķi ārstniecības iestādēm piesaistīt papildu personālu, liecina apkopotie dati līdz oktobrim. Visvairāk līdz šim atbalsts piešķirts medicīnas māsām. Naudas kompensāciju izmaksa vērsta uz jaunajiem speciālistiem un tiem, kas atgriežas profesijā, lai risinātu personāla trūkumu, ko īpaši izgaismojusi Covid - 19 krīze.

Finanšu atbalstu jeb naudas kompensācijas Rīgā izmaksā ar mērķi piesaistīt māsas un māsu palīgus darbam slimnīcās, ārstu palīgus darbam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, bet jaunus ģimenes ārstus ģimenes ārstu praksēm, veicinot ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.

Pieteikumu pieņemšana no speciālistiem sākās šā gada martā. Līdz oktobrim naudas kompensācijas piešķirtas jau 70 speciālistiem - 33 medicīnas māsām, 20 māsu palīgiem un 17 ārstu palīgiem. Tādējādi speciālisti vismaz uz 5 gadiem piesaistīti darbam Rīgā valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanā pacientiem. Visvairāk pieteikumu līdz šim saņemts no māsām RAKUS.

Nosacījumi paredz, ka naudas kompensācijas tiek piešķirtas noteiktam ārstniecības personu lokam, kas 2020.gada 12.martā nestrādāja ārstniecības iestādē. Ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai finanšu atbalstu izmaksā pensijas vecuma ģimenes ārstam, kas nodod praksi, un jaunajam ģimenes ārstam, kas pārņem praksi.

No Eiropas Sociālā fonda naudas kompensācijām kopumā pieejami 3 miljoni eiro, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 eiro apmērā. Eiropas Sociālā fonda projektu  "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā" paredzēts īstenot līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.

*Foto no canva.com