Lai vairāk māsu un māsu palīgu motivētu par savu darba vietu izvēlēties kādu no slimnīcām Rīgā, Veselības ministrija 2021.gada martā uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā", kurā ārstniecības personām izmaksā finanšu atbalstu. Šobrīd ir paplašinātas atbalsta saņemšanas iespējas un naudas kompensāciju var saņemt vairāk māsu un māsu palīgu.

Līdz šim māsas un māsu palīgi uz naudas kompensāciju varēja pretendēt par stacionāro pakalpojumu sniegšanu, taču sarunās ar nozari un slimnīcu vadību secināts, ka personāla trūkst arī ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā dienas stacionāros. Tādējādi līdz ar izmaiņām Ministri Kabineta noteikumos turpmāk uz atbalstu var pretendēt arī medicīnas māsas un māsu palīgi neatkarīgi no stacionārajā ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu veida.

Uz atbalstu var pretendēt māsas un māsu palīgi, kuru darba vieta ir: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Rīgas Dzemdību nams, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca vai Rīgas 2.slimnīca. Šīs kompensācijas saņēmēji apņemas stacionārā strādāt noteiktu laiku – vismaz piecus gadus pilnas slodzes apmērā, sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Jau ziņots, ka Eiropas Sociālā fonda projektā uz finanšu atbalstu var pretendēt: māsas un māsu palīgi par darbu stacionārā Rīgā; ārstu palīgi par darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā; jaunie ģimenes ārsti, kuri pārņem ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta.

Lai sasniegtu mērķi par papildu personāla piesaistīšanu, ieviests nosacījums, ka ārsta palīgs, medicīnas māsa vai māsas palīgs 2020. gada 12. martā nevar būt strādājuši ārstniecības iestādē Latvijā minētajās profesijās, tādējādi atbalsta izmaksu pamatā vēršot uz jaunajiem speciālistiem un tiem, kas vēlas atgriezties profesijā.

Pirmie pieteikumi no ārstniecības personām tika saņemti jau martā un līdz šim finanšu atbalsts piešķirts 101 speciālistam – 42 māsām, 17 ārsta palīgiem un 42 māsu palīgiem. Vidējais kompensācijas apmērs, kas piešķirts līdz šim, ir 8,5 tūkstoši eiro vienam speciālistam. Atbalsts tiek izmaksāts vienā maksājumā.

Pieteikumu pieņemšana plānota līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim. Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā" kopējais finansējums ir 3 000 000 eiro, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. Plānots, ka projekta ietvaros atbalstu saņems 270 ārstniecības personas. 

Plašāk šeit: Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā | talakizglitiba.lv