Veselības ministrija atgādina, ka par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu ārpus Rīgas zobārsts, kā arī viņa komanda (zobārsta asistents, zobu higiēnists) var saņemt naudas kompensāciju. Finanšu atbalsts tiek izmaksāts Veselības ministrijai īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, lai piesaistītu speciālistus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā reģionos.

Zobārsti, kā arī zobārsta asistenti un zobu higiēnisti var pretendēt uz kompensāciju par darbu reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem. Saskaņā ar nosacījumiem, kompensācijas saņēmējam ārpus Rīgas jāstrādā 5 gadus, nodrošinot valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus noteiktā apjomā, kas ir 800 apmeklējumi gadā.

Kompensācijas  aprēķina saskaņā ar 2021. gada 1. jūnijā spēkā esošajiem normatīviem par zemākās algas likmi, kas, piemēram, sertificētiem ārstiem ir 1489 eiro. Pretendents var pieteikties visiem kompensāciju veidiem:

1) par darbu reģionā (5 zemākās mēnešalgas),

2) par ģimenes locekļiem (viena zemākā mēnešalga par katru ģimenes locekli),

3) uzturēšanās izmaksām (3600 eiro).

Galvenie nosacījumi zobārstiem naudas kompensācijas saņemšanai:

 • ārstniecības iestāde, kurā strādās zobārsts, ir ārpus Rīgas,
 • zobārsts ir reģistrējies ārstniecības personu reģistrā, un zobārstam ir derīgs sertifikāts specialitātē,
 • zobārsts valsts apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus ārpus Rīgas nav sniedzis 2017. gada 24. martā (dienā, kad stājās spēkā MK noteikumi par kompensācijām),
 • zobārstam vai ārstniecības iestādei, kurā strādās zobārsts, ir noslēgts līgums (līguma grozījumi) ar Nacionālo veselības dienestu, kas paredz valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu 800 apmeklējumus gadā,
 • zobārsts pieteikuma iesniegšanas dienā nav pensijas vecumā.

Zobārstiem Veselības ministrijā jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikums.
 2. Darba līguma kopija.
 3. Līguma (līguma grozījumu) kopija ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu 800 apmeklējumiem gadā.

Atbilstot nosacījumiem, uz naudas kompensācijām var pretendēt arī zobārsta komanda - zobu higiēnists (zobārstniecības māsa) un zobārsta asistents. Izvirzītie nosacījumi:

  • pretendents strādās zobārsta komandā, kurš ir saņēmis kompensāciju,
  • ir reģistrācija ārstniecības personu reģistrā,
  • ir darba līgums uz nenoteiktu laiku (vismaz 5 gadiem) pilna laika slodzē ar ārstniecības iestādi ārpus Rīgas, kam ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu,
  • pretendents 2017. gada 24. martā nav strādājis ārstniecības iestādē Latvijā zobārstniecības asistenta (zobārstniecības māsas) vai zobu higiēnista profesijā,
  • pretendents pieteikuma iesniegšanas dienā nav pensijas vecumā.

Zobārsta asistentam, zobu higiēnistam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikums.
 2. Darba līguma kopija.

Dokumentus var iesniegt: 1) nosūtot pa pastu (Veselības ministrijai Brīvības ielā 72, Rīga, LV1011); 2) e-pastā ar drošu elektronisko parakstu, ja tāds ir gan ārstniecības iestādei, gan pretendentam ( kompensacijas@vm.gov.lv ); 3) iesniedzot personīgi Veselības ministrijā.

Pieteikumu veidlapas pieejams projekta mājas lapā talakizglitiba.lv: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv

Pieteikumus no ārstniecības personām šajā projektā plānots pieņemt līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.