Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

24 stundas
Mērķauditorijas -māsa
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
16 stundas
Mērķauditorijas -māsa
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists