Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē”

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 14 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ilze Maksima, ārste narkoloģe

Ilze Plauča, klīniskā psiholoģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP ( ārstam, ārsta palīgam, māsai), farmaceitiem un farmaceitu asistentiem 36 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības personām un farmaceitiem par alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšanu un īsās intervences sniegšanu primārajā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

1.Atkarība kā  biopsihosociāla slimība.

2. Alkohola, nikotīna un procesu (azartspēļu) atkarības radīto problēmu identificēšana.

3. Komunikācija.

4. Īsā intervence

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.