Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) – 4 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 12 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   720 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Tiešsaistē MS TEAMS platformā.

1) 17.05. un 21.05.2021.(25 personas)

2) 17.06. un 18.06.2021. (25 personas)

3) 2021. gada septembris (25 personas)

4) 2021. gada septembris (25 personas)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītājas: Eva Cela, Lilija Antoņēviča, Anita Znotiņa, Dace Jakovicka, Ineta Rraudova

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Papildus informācija:  67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes, atbilstoši jaunākajām pamatnostādnēm māsām, kas nepieciešamas, lai veiktu ķirurģisku pacientu aprūpi un varētu praktizēt ķirurģiska profila stacionāra un ambulatorajās nodaļās

Mācību programmas tēmas

  1. Pacienta sagatavošana dažādu veidu ķirurģiskām, diagnostikām un ārstnieciskām manipulācijām
  2. Primāro, sekundāro un hronisko brūču aprūpe
  3. Uzturs pacientiem pirms un pēc ķirurģiskas iejaukšanās
  4. Aprūpes diagnozes, klasifikāciju, aprūpes procesa īpatnības ķirurģiskiem pacientiem, aprūpes izvērtēšana, uz personu centrēta aprūpe un procesa dokumentēšana
  5. Medikamentu pareiza un droša lietošana un/vai ievadīšana  dažādu vecuma  grupu pieaugušiem pacientiem
  6. Aprīkojums šuvju uzlikšanai un noņemšanai, šuvju uzlikšanas un noņemšanas tehnika
  7. Desmurģija (pārsēji, to pareiza uzlikšana un izmantošana)
  8. Akūti un kritiski slima pacienta veselības stāvoklis, aprūpes diagnozes noteikšana, aprūpes plānošana ķirurģijas pacientiem dažādos vecumposmos
  9. Komunikācijas nianses un atbilstošas informācijas sniegšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām pacientiem
  10. Rehabilitācijas pamatprincipi veselības atjaunošanā, uzturēšanā un saglabāšanā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana