Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • 4 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 12 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Anta Bērziņa, Lilija Prudņikova, Līga Skuja - Petruševiča

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās uz kursiem šobrīd nav iespējama

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt māsām zināšanas, prasmes un attīstīt kritisko domāšanu, kas nepieciešama, veicot ķirurģiska profila pacientu aprūpi kā stacionārā, tā arī ambulatorajā vidē.

Mācību programmas tēmas

Pacienta sagatavošana dažādu veidu ķirurģiskām diagnostikām un ārstnieciskām manipulācijām.

Primāru, sekundāru un hronisku brūču aprūpe

Uztura principi pacientiem pirms un pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

Aprūpes diagnoze,  klasifikācija, aprūpes procesa īpatnības ķirurģiskiem pacientiem, aprūpes izvērtēšana, uz personu centrēta aprūpe, procesa dokumentēšana.

Medikamentu pareiza un droša lietošana un/vai ievadīšana dažādu vecuma grupu pieaugušiem pacientiem

Aprīkojums šuvju uzlikšanai un noņemšanai, šuvju uzlikšanas un noņemšanas tehnika

Desmurģija (pārsēji, to pareiza uzlikšana un izmantošana)

Akūta un kritiski slima pacienta veselības stāvoklis, apūpes diagnozes noteikšana, aprūpes plānošana ķirurģijas pacientiem dažādos vecumposmos 

Komunikācijas nianses un atbilstošas informācijas sniegšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām

Rehabilitācijas pamatprincipi  veselības atjaunošanā, uzturēšanā un saglabāšanā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās  izglītības programmas apguvi.