Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Veselības aprūpes sistēma un organizācija un pierādījumos balstīta aprūpe - aprūpes process

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas:

teorija – 4 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 4 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāja

Inese Budzila - vispārējās aprūpes māsa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un izpratni par veselības aprūpes sistēmu un organizāciju. Sniegt zināšanas par pierādījumos balstītu aprūpi, aprūpes procesu, iekļaujot mērķauditorijai un jomas jaunākajām pamatnostādnēm aktuālas tēmas un apakštēmas.

Mācību programmas tēmas

  1. Aprūpes process
  2. Uz personu centrēta aprūpe visu vecumu pacientu grupām
  3. Sadarbības un terapeitiskās komunikācijas principu lietošana māsu praksē
  4. Uz pierādījumiem balstīta aprūpe
  5. Kritiskās domāšanas pieeja pacientu aprūpē
  6. Veselības aprūpes sistēma un organizācija; veselības aprūpes sistēmas darbības principi, reformas būtība un attīstības tendences

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa, apguvuši izglītības programmu, saņemot apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi