Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušo skrīnings un atbalsta sniegšana pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta retā slimība

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Par plānotajiem mācību laikiem skatīties ŠEIT.

Mācības tiešsaistē platformā Zoom no plkst.9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Elīna Aleksejeva, pediatrs, bērnu pneimonologs, bērnu alergologs

Iveta Dzīvīte-Krišāne, pediatrs, bērnu endokrinologs

Madara Kreile, pediatrs

Zita Krūmiņa, pediatrs, medicīnas ģenētiķis

Dace Sniedze, pediatrs, neonatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, reģistrējoties platformā https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties,

vai sūtot jautājumu uz e-pastu: anda@arstubiedribs.lv Andai Jēgerei

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par jaundzimušo skrīningu un atbalsta sniegšanu pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta retā slimība, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas reto slimību atpazīšanā un identificēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Jaundzimušo skrīnings Latvijā.
  • Retās slimības, kurām plānots uzsākt jaundzimušo skrīningu.
  • Retās slimības, kurām tiek veikts jaundzimušo skrīnings.
  • Reto slimību terapijas iespējas.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.