Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas:

  • 14 akadēmiskās stundas teorija
  • 10  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Karīna Kurtiša, Aiga Lasmane

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes primārajā veselības aprūpē. Pilnveidot un padziļināt teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas par galvenajiem jēdzieniem, principiem un darbībām, primārajā veselības aprūpē, sabiedrības veselības veicināšanā, palīdzot pacientiem sasniegt maksimāli iespējamo veselības stāvokļa uzlabošanos, pašaprūpes līmeni un uzlabot dzīves kvalitāti

Mācību programmas tēmas

TEORIJA:

1. Holistiska pieeja veselības aprūpei

Holistiska pieeja pacientu aprūpē;

2. Slimība, veselība

Jēdziena veselība un slimība skaidrojums

3. Sabiedrības veselība un veselības veicināšana

Sabiedrības veselība un veselības veicināšana primārās aprūpes māsas praksē

Valstī noteiktās skrīninga programmas

Slimību profilakses iespējas Latvijā

Reproduktīvā veselība, reproduktīvās veselības veicināšana

4. Vakcinācija

Valsts apmaksātās vakcīnas, vakcinācijas kalendārs

Sezonālās vakcīnas, ieteicamās vakcīnas, ceļotāju vakcīnas

 vakcinācija pret Covid-19 infekciju

Vakcīnu aprite, uzglabāšana

5. Veselības aprūpe mājās

Veselības aprūpe mājās nozīme un iespējas

Medicīniskā veselības aprūpe mājās

Rehabilitācija mājās

Veselības aprūpe mājās pieejamība

Veselības aprūpi mājās reglamentējošie normatīvie akti

Dokumentācija veselības aprūpei mājās

6. Pacientu aprūpes process

Aprūpes process

Aprūpes diagnozes  un to klasifikācija primārajā veselības aprūpē (NANDA aprūpes diagnozes)

7. Māsas profesionālo darbību regulējošie normatīvie akti

Normatīvie akti, kas saistīti ar māsas profesionālo darbību primārajā veselības aprūpē

8. Pacienta dzīves kvalitāte hronisku saslimšanu gadījuma

Dzīves kvalitātes jēdziens, tā skaidrojums

Dzīves kvalitāte hronisku slimību gadījumā

Dzīves kvalitātes novērtēšana hronisku slimību gadījumā

Hronisku pacientu izvērtēšana, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija primārās veselības aprūpē

9. Sadarbība ar dienestiem primārās aprūpēs māsas praksē

Sadarbība ar dienestiem primārās aprūpēs māsas praksē Dažādu dienestu piesaiste pacienta veselības, sociālo, psiholoģisko un dzīves apstākļu uzlabošanai

Rīcība saskaroties ar vardarbību ģimenē

Rīcība  atkarību vielu lietošanas un procesu

PRAKSE:

3. Sabiedrības veselība un veselības veicināšana

Sabiedrības veselība un veselības veicināšana primārās aprūpes māsas praksē

Valstī noteiktās skrīninga programmas

Slimību profilakses iespējas Latvijā

Reproduktīvā veselība, reproduktīvās veselības veicināšana

4. Vakcinācija

Valsts apmaksātās vakcīnas, vakcinācijas kalendārs

Sezonālās vakcīnas, ieteicamās vakcīnas, ceļotāju vakcīnas

 vakcinācija pret Covid-19 infekciju

Vakcīnu aprite, uzglabāšana

5. Veselības aprūpe mājās

Veselības aprūpe mājās nozīme un iespējas

Medicīniskā veselības aprūpe mājās

Rehabilitācija mājās

Veselības aprūpe mājās pieejamība

Veselības aprūpi mājās reglamentējošie normatīvie akti

Dokumentācija veselības aprūpei mājās

6. Pacientu aprūpes process

Aprūpes process

Aprūpes diagnozes  un to klasifikācija primārajā veselības aprūpē (NANDA aprūpes diagnozes)

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Noslēguma pārbaudījums - teorētisko zināšanu pārbaude daudzatbilžu testā