Izglītības programmas nosaukums

“Māsas darbība primārajā veselības aprūpē”

Mērķa auditorija

Māsas (vispārējās aprūpes māsas)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

      16 akadēmiskās stundas

 • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 6  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

 1.  12.06.2024. un 27.06.2024.  plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 2. 11.09.2024. un 18.09.2024. plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 3. 16.10.2024. un 23.10.2024. plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 4. 06.11.2024. un 20.11.2024  plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 5. 04.12.2024. un 11.12.2024 plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 6. 23.01.2025. un 30.01.2025. plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 7. 20.02.2025. un 27.02.2025. plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

 8. 12.03.2025. un 19.03.2025. plkst.   9:00 līdz plkst. 16:20, Attālināti MS TEAMS

Izglītības programmas mācību vadītājas

Vispārējās aprūpes māsas: Tatjana Jirgensone un Dagnija Brutāne

Izglītības dokuments, kas apliecina  izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par  programmas apguvi;

Apstiprināto tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties: https://www.mittoevents.com/preview/p-stradina-kliniska-universitate/registracija

Papildus informācija: 67095360,67095321 e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ; tatjana.kalinina@stradini.lv

Izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot vispārējās aprūpes māsu profesionālās zināšanas un prasmes primārajā veselības aprūpē. Iegūtās kompetences ļaus māsām pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedrības veselības veicināšanā, palīdzot pacientiem sasniegt maksimāli iespējamo veselības stāvokļa uzlabošanos, pašaprūpes līmeni un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Mācību programmas tēmas

 1. Holistiska pieeja veselības aprūpei un  slimības un veselības jēdziens
 2. Sabiedrības veselība un veselības veicināšanas iespējas māsas praksē. Sadarbības iespējas ar dažādām institūcijām  primārās aprūpes māsas praksē
 3. Vakcinācija
 4. Veselības aprūpe mājās pacientiem ar hroniskām saslimšanām. Paliatīva aprūpe dzīves vietā
 5. Pacientu aprūpes process primārajā aprūpē
 6. Māsas profesionālo darbību regulējošie normatīvie akti
 7. Hronisku pacientu aprūpe un to dzīves kvalitātes nodrošināšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa, apguvuši izglītības programmu, saņem apliecību un tālākizglītības punktus.