Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

16 stundas
Mērķauditorijas -māsa
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists