Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem psihiskās veselības jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Demences diagnostika, ārstēšana un aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs, neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas:

6 akadēmiskās stundas – teorētiskās nodarbības, 2 akadēmiskās stundas – praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Inga Zārde, ārste psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Veicināt izpratni par demences veidiem, to diferencēšanu un attīstīt prasmes diagnosticēt un efektīvi ārstēt dažāda veida demences, izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Mācību programmas tēmas

  1. Demences novērtēšana un diagnostika
  2. Demences riska mazināšana dzīves laikā
  3. Alcheimera demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe.
  4. Vaskulāras demences pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe.
  5. Citu (izņemot Alcheimera un vaskulāras) demenču pacientu vadīšana, ārstēšana un aprūpe.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši teorētiskās un praktiskās nodarbības ne mazāk kā 75% apmērā un nokārtojuši noslēguma pārbaudes darbu ar vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.