Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neirālās attīstības traucējumu agrīna diagnostika un ārstēšana

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas klīnisko gadījumu analīze

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ieva Bite, klīniskais psihologs

Mikus Dīriks, neirologs, bērnu neirologs

Reinis Siliņš, ģimenes ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās uz kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas mērķis

Programmas mērķis ir padziļināt primārās veselības aprūpes darbinieku zināšanas par bērnu neirālās attīstības traucējumu agrīnajām izpausmēm, to skrīningu, padziļinātu izvērtēšanu un agrīnās intervences pamatprincipiem.

Mācību programmas tēmas

  • Bērna normāla attīstība līdz 3 gadu vecumam.
  • Bērna apskates pamati ģimenes ārsta praksē (vecumā  līdz 3 gadiem).
  • Neiroloģiskā izmeklēšana zīdaiņu un bērnu vecumā.
  • Agrīnie normālās motorās un psihiskās attīstības atskaites punkti.
  • Bērna attīstības aizture - klīniskie gadījumi, analīze. Ģimenes ārstu sadarbība ar neirologu.
  • Globālās attīstības aiztures, valodas un komunikācijas traucējumu agrīnās pazīmes, dažādas skrīninga metodes un strukturēta attīstības novērtēšana.
  • Agrīnās intervences pamatprincipi.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.