Profesionālās zināšanas bērnu veselības jomā

8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits

Vispārējās zināšanas un prasmes

30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -farmaceita asistents, māsa, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas -farmaceita asistents, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
15 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits

Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, farmaceits

Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, farmaceits