Izglītības programmas veids

neformālās izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība

Mērķauditorija

Ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists, ārsts, farmaceits un farmaceita asistents

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

12 akadēmiskās stundas teorija

12 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Izglītības programmas mācību vadītāji

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža Gunta Zirnīte, Dace Kārkliņa, Renāte Šukele

Izglītības dokuments, kas apliecina  izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par biežāko pārtikas nepanesību diagnostikas metodēm un ārstēšanu bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā un uztura bagātinātāju lietošanas lietderību. Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par uztura bagātinātāju lietošanas lietderību.

Mācību programmas tēmas

1. Uztura bagātinātāju izvēles pamatojums

2. Uztura bagātinātājos esošo aktīvo vielu izmantošanas lietderība. Pamata uzturvielas bērniem dažādās vecuma grupās, biežāk izmantotās vielas UB

3. Ārstniecības augu pielietošanas iespējas un droša lietošana bērniem

4. Uztura bagātinātāju pielietošanas iespējas dažādos veselības stāvokļos un īpašās slimnieku grupās

5. Pārtikas nepanesības

6. Saslimšanas (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi)

7. Ar glutēnu saistītas slimības (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi)

8. Ne-IgE meditētas saslimšanas (incidence, etiopatoģenēze, klīniskā aina, Dg, ārstēšanas principi)

9. Alerģijas definīcija. Terminoloģija. Alerģisko reakciju klasifikācija

10. Alerģiskās reakcijas pret uzturu

11. Uztura alerģijas diagnostika

12. Atopiskais dermatīts (Ekzēma)

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi