Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

AKTUALITĀTES BĒRNU INFEKTOLOĢIJĀ: SLIMĪBU VADĪBA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA UN PROFILAKSE

Mērķauditorija

Ārsts (pediatrs, pediatru apakšspecialitātes ārsti, ģimenes ārsti), ārsta palīgs, māsa, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

teorētiskās nodarbības 25 akadēmiskās stundas

praktiskās nodarbības   7 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Amanda Freimane, sertificēta bērnu infektoloģe, sertificēta pediatre

Daira Brenča, sertificēta pediatre

Astrīda Dzirniece, sertificēta pediatre

Marina Ļežņina, sertificēta pediatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām nav iespējams pieteikties  

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programmas mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, kas strādā ar bērniem, zināšanas un prasmes bērnu infekcijas slimību diagnostikā un terapijas taktikas izvēlē atbilstoši jaunākajām ES vadlīnijām.

Mācību programmas tēmas

  • Bērnu infekcijas slimību klīnisko pazīmju izvērtēšana.
  • Ērču pārnestās slimības.
  • Vakcinācijas kalendārs un problēmsituāciju risinājumi.
  • Akūtas zarnu trakta infekcijas bērnu vecumā.
  • Aktuālās vakcīnregulējamās bērnu infekcijas slimības.
  • Imūndeficīti bērnu vecumā.
  • Akūtas elpceļu slimības bērnu vecumā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.