Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas

 • 22 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānots

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Aldis Strēlnieks - kardiologs, SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgas Stradiņa universitāte, docētājs; 

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un pilnveidot kompetences ģimenes ārstiem un citu specialitāšu ārstiem, ārstu palīgiem, medicīnas māsām un farmaceitiem labāk orientēties sirds un asinsvadu slimību izraisošajos riska faktoros, izvērtēt šo faktoru ietekmi uz kardiovaskulāro veselību visās vecuma grupās, kā arī atvieglot diagnostisko un terapeitisko lēmumu pieņemšanu situācijās, ja pastāv aizdomas par kardiovaskulāro saslimšanu esamību

Mācību programmas tēmas

 1. Kas ir kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakse?
 2. Kurām iedzīvotāju vecuma grupām ir labums no profilakses. Kad un kā noteikt kardiovaskulāro (KV) risku?
 3. Kā individuālā līmenī koriģēt riska faktorus. Riska faktoru novērtēšana un ietekmes mazināšana?
 4. Kardiovaskulāro slimību atpazīšanas pamati.
 5. Kardiovaskulāro slimību diagnostikas pamatprincipi.
 6. Lipīdu metabolisms, dislipidēmijas un to klīniskās konsekvences.
 7. Kardiovaskulāro slimību nefarmakoloģiskās terapijas pamatprincipi.
 8. Racionālas dzīvesveida izmaiņas dislipidēmijas un kardiovaskulāro saslimšanu ārstēšanā.
 9. Kardiovaskulāro slimību farmakoloģiskās un ķirurģiskās terapijas pamatprincipi.
 10. Dislipidēmiju terapijas aspekti, medikamentu grupas, ieguvumi, novitātes.
 11. Arteriālā hipertenzija un kardiovaskulārie notikumi.
 12. Cukura diabēta savlaicīga diagnostika un ārstēšanas loma kardiovaskulāro risku novēršanā.
 13. Multimorbīdo pacientu aprūpes pamatprincipi, terapijas prioritātes un drošība.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.