Vispārējās zināšanas un prasmes

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
15 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -māsa, farmaceits
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Profesionālās zināšanas bērnu veselības jomā

8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, farmaceits
12 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, farmaceits
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, funkcionālais speciālists, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits

Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, farmaceits

Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits