Vispārējās zināšanas un prasmes

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -sociālajā jomā strādājošie
15 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
100 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs
6 stundas
Mērķauditorijas -māsa
9 stundas
Mērķauditorijas -ārstniecības atbalsta personas
32 stundas
Mērķauditorijas -māsa, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -sociālajā jomā strādājošie
638 stundas
Mērķauditorijas -ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
8 stundas
Mērķauditorijas -sociālajā jomā strādājošie
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists