Vispārējās zināšanas un prasmes

9 stundas
Mērķauditorijas -ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -sociālajā jomā strādājošie
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
6 stundas
Mērķauditorijas -māsa
32 stundas
Mērķauditorijas -māsa, farmaceits
15 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte
8 stundas
Mērķauditorijas -sociālajā jomā strādājošie
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
100 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs, vecmāte
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists
638 stundas
Mērķauditorijas -ārsta palīgs