Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Daiga Rudzīte, Līga Ārente

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikšanās uz kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas mērķis

Papildināt māsu zināšanas un izpratni par holistisku pacientu aprūpi, aprūpes procesu, aprūpes diagnozēm. Prast pielietot praksē uz personu centrētu aprūpi. Sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas aprūpes procesa dokumentēšanā. Izglītot pacientu par drošu medikamentozo terapiju, uztura nozīmi un rehabilitācijas pamatprincipiem veselības uzturēšanā, saglabāšanā un atjaunošanā. Prast izvērtēt un veicināt pacienta un piederīgo līdzestību aprūpes procesā.

Mācību programmas tēmas

Hoilstiska pieeja pacientu aprūpē.

Uztura nozīme pacienta veselības saglabāšanā un atveseļošanās procesā.

Rehabilitācijas pamatprincipi veselības uzturēšanā, saglabāšanā un atjaunošanā

Aprūpes process.

Medikamentozās terapijas  un aprūpes principi.

Pacientu un piederīgo līdzestība aprūpes procesā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās  izglītības programmas apguvi.