Mācību programmas nosaukums

Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi

Mērķauditorija

Māsas (vispārējās aprūpes māsas)

Mācību programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Mācību programmas mācību norises vieta un laiks

17.07.2024., 24.07. 2024. plkst.9.00 – 16.00 Rīga, J.Asara ielā 5

14.08.2024., 21.08.2024. plkst.9.00 – 16.00 Rīga, J.Asara ielā 5

25.09.2024., 02.10.2024. plkst.9.00 – 16.00 Rīga, J.Asara ielā 5

23.10.2024., 30.10.2024. plkst.9.00 – 16.00 Rīga, J.Asara ielā 5

27.11.2024., 04.12.2024. plkst.9.00 – 16.00 Rīga, J.Asara ielā 5

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Daiga Rudzīte, Veselības zinātņu maģistrs, sertificēta internā māsa.

Dokuments, kas apliecina mācību programmas apgūšanu

Apliecība par programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 

https://www.mittoevents.com/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija

Kontaktpersona - Inga Odiņa (tālr. 67630943)

ESF projektā tiek nodrošināta pasākuma norises vietas un vides piekļūstamība personām ar invaliditāti. Piesakoties mācībām, lūdzam norādīt nepieciešamos tehniskos līdzekļus/atbalstu pasākuma norises vietas un vides piekļūstamībai.

Mācību programmas mērķis

Papildināt māsu zināšanas un veidot izpratni par holistisku pacientu aprūpi, aprūpes procesu, aprūpes diagnozēm. Attīstīt prasmes pielietot praksē uz personu centrētu aprūpi, izvērtēt un veicināt pacienta un piederīgo līdzestību aprūpes procesā. Sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas aprūpes procesa dokumentēšanā. Izglītot māsas par drošu medikamentozo terapiju, uztura nozīmi un rehabilitācijas pamatprincipiem veselības uzturēšanā, saglabāšanā un atjaunošanā.

Mācību programmas tēmas

Holistiska pieeja pacientu aprūpē.

Uz personu centrēta aprūpe.

Uz personu centrēta aprūpe, aprūpes rezultātu izvērtēšana un procesa dokumentēšana.

Medikamentozās terapijas un aprūpes principi, medikamentu pareiza un droša lietošana un/vai ievadīšana.

Uztura nozīme pacienta veselības saglabāšanā un atveseļošanās procesā.

Rehabilitācijas pamatprincipi veselības uzturēšanā, saglabāšanā, atjaunošanā.

Mācību programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Praktisko darbu prezentēšana.