Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pacientu izglītošana māsas praksē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

6 (sešas) akadēmiskās stundas:

teorija     6   akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Tiešsaistē – ZOOM platformā.

Sīkāku informāciju par mācību norises laikiem skatīties ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas mācībspēks Jeļena Kuzņecova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 6 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanas kursiem: https://www.mitto.me/preview/lurmk-macibu-programma/registreties

Kontaktpersona - Veronika Skažutina,T: 67840750,

e-pasts: veronika.skazutina@rmkoledza.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes pacientu izglītošanā māsas praksē.

Mācību programmas tēmas

  1. Personības tipi un dažādu vecumposmu pacientu uztveres īpatnības.
  2. Pacientu izglītošanas iespējas māsas praksē, informācijas un aprūpes sniegšana pacientam saprotamā un uztveramā valodā un veidā.
  3. Informācijas pasniegšanas veidi, komunikācija, empātija. Mācīšanas un koučinga metodes māsas praksē.
  4. Motivācijas veidošanas principi pacientam atveseļošanās un ārstniecības periodā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.