Mācību programmas nosaukums

Pacienta izglītošana māsas praksē

Mērķauditorija

Māsas

Mācību programmas īstenošanas ilgums

6 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 0 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Mācību programmas mācību norises vieta un laiks

22.07.2024. stacionārs "Gaiļezers" mazā konferenču zāle, RAKUS, Hipokrāta iela 2, Rīga

Mācību programmas mācību vadītāji

Līga Ārente

Dokuments, kas apliecina programmas apgūšanu

Apliecība par programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 6 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās: https://www.mittoevents.com/rakus/registracija   

Kontaktpersona: Ilze Amoliņa, +371 67042781, ilze.amolina@aslimnica.lv

ESF projektā tiek nodrošināta pasākuma norises vietas un vides piekļūstamība personām ar invaliditāti. Piesakoties mācībām, lūdzam norādīt nepieciešamos tehniskos līdzekļus/atbalstu pasākuma norises vietas un vides piekļūstamībai.

Mācību programmas mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes pacientu izglītošanā māsas praksē.

Mācību programmas tēmas

Personības tipi un dažādu vecumposmu pacientu uztveres īpatnības.

Pacientu izglītošanas iespējas māsas praksē, informācijas un aprūpes sniegšana pacientam saprotamā un uztveramā valodā un veidā.

Informācijas pasniegšanas veidi, komunikācija, empātija. Mācīšanas un koučinga metodes māsas praksē.

Motivācijas veidošanas principi pacientam atveseļošanās un ārstniecības periodā.

Mācību programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par programmas apguvi.