Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pacienta izglītošana māsas praksē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

6 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 0 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sekot līdzi izmaiņām

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Līga Ārente

Jeļena Kuzņecova

Nataļja Bedrjagina

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 6 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu https://www.mitto.me/rakus-macibu-programma/registracija

Kontaktpersona: Anita Stirāne, mob, 29528979, e-pasts:  anita.stirane@aslimnica.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes pacientu izglītošanā māsas praksē.

Mācību programmas tēmas

Personības tipi un dažādu vecumposmu pacientu uztveres īpatnības.

Pacientu izglītošanas iespējas māsas praksē, informācijas un aprūpes sniegšana pacientam saprotamā un uztveramā valodā un veidā.

Informācijas pasniegšanas veidi, komunikācija, empātija. Mācīšanas un koučinga metodes māsas praksē.

Motivācijas veidošanas principi pacientam atveseļošanās un ārstniecības periodā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās  izglītības programmas apguvi.