Vispārējās zināšanas un prasmes

8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, farmaceita asistents, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
16 stundas
Mērķauditorijas - māsa, māsas palīgs, vecmāte

Profesionālās zināšanas neatliekamā medicīniskā palīdzībā

16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

16 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, funkcionālais speciālists