Profesionālās zināšanas onkoloģijas jomā

40 stundas
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs, vecmāte
24 stundas
Mērķauditorijas -māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists

Vispārējās zināšanas un prasmes

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
30 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas bērnu veselības jomā

8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, farmaceits

Profesionālās zināšanas neatliekamā medicīniskā palīdzībā

16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists

Profesionālās zināšanas primārā veselības aprūpē

16 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs

Profesionālās zināšanas psihiskās veselības jomā

24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs