Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Paliatīvā aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 dienas)

  • 25 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 15 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks tiešsaistē - platformā  ZOOM

2022.gada 11., 17., 18., 23., 24. un 25. februārī no 12.00-19.00.

Mācības notiks tiešsaistē - platformā  ZOOM

2022.gada 14., 20., 21., 27. un 28. janvārī no 12.00-19.00.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Līga Keiša-Ķirse

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par paliatīvās aprūpes būtību – biopsihosociāla un eksistenciāla pieeja un iespējām Latvijā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas simptomu korekcijā atkarībā no orgānu sistēmas (kā piemēram, sāpes, elpas trūkums, nespēks, nogurums u.c.), par uztura jautājumiem onkoloģiskiem pacientiem, kā arī izgulējumu profilakse, ārstēšanu, kā arī mirstošus pacientu aprūpe, darbs ar radiniekiem, ētikas principi gan ar onkoloģiskiem pacientiem, gan mirstošiem pacientiem, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  1. Paliatīvās aprūpes būtība, modeļi, iespējas Latvijā
  2. Ētikas principi darbā ar onkoloģijas pacientiem
  3. Ētikas principi darbā ar mirstošu pacientu
  4. Sāpju izvērtēšana un mazināšanas iespējas
  5. Citu simptomu izvērtēšana un mazināšanas iespējas
  6. Uztura jautājumiem onkoloģiskajiem pacientiem
  7. Izgulējumi
  8. Sociālo, psiholoģisko, garīgo problēmu izvērtēšana un mazināšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.