Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, māsas palīgs, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informāciju par mācību norises laikiem skatīt ŠEIT

Mācības plānotas klātienē Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, asoc. prof. Oļegs Sabeļņikovs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā:

https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšanā primārajā veselības aprūpē, kas nepieciešamas, lai ātri un savlaicīgi atpazītu dzīvību apdraudošas situācijas, nodrošinātu atdzīvināšanas pasākumus nepieciešamajā apjomā un lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā, sniedzot neatliekamo palīdzību pacientiem līdz brīdim, kad ierodas neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde.

Mācību programmas tēmas

  1. Visu vecuma grupu (zīdainis, bērns, pieaugušais) pacientu paplašināta pamata atdzīvināšana
  2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzīvībai kritiskās situācijās
  3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana dzīvībai kritiskās situācijās

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.