Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, māsas palīgs, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 7. un 10 jūnijā no 10.00-17.10, Latvijas Universitātes aģentūrā “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona ielā 37, Rīgā

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inga Orleāne - sertificēts anesteziologs, reanimatalogs

Aleksandrs Vasiļonoks - sertificēts pediatrs

Valentīna Beļavska – sertificēta vecmāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: https://www.mittoevents.com/lv-universitates-1-med-koledza/registracija

https://www.rmk1.lv/lv/

e-pasta adrese: medskola@medskola.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Ārstniecības personu profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveide zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšanā primārajā veselības aprūpē, kas nepieciešams, lai ātri un savlaicīgi atpazītu dzīvību apdraudošas situācijas, nodrošinātu atdzīvināšanas pasākumus nepieciešamajā apjomā un lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā, sniedzot neatliekamo palīdzību pacientiem līdz brīdim, kad ierodas neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde.

Mācību programmas tēmas

  1. Visu vecuma grupu (zīdainis, bērns, pieaugušais) pacientu paplašināta pamata atdzīvināšana.
  2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk - NMP) dzīvībai kritiskās situācijās.
  3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana dzīvībai kritiskās īpašās situācijās.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši teorētisko pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”, praktiski apguvuši atdzīvināšanas algoritmus), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi

Noderīgi.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā!

Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!