Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi

Mērķauditorija

Māsa, masas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) – 25 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 15 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   1800 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītājas: Lelde Jurkāne, Aiga Lasmane, Inta Zīle

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas par sūdzībām un simptomiem ķīmijterapijas un staru terapijas laikā, kā arī pēc iepriekš minēto terapiju saņemšanas. Izglītot par medicīnisko un tehnisko materiālu izmantošanas iespējām  onkoloģiski slimu pacientu aprūpē. Izglītot par pretsāpju terapijas iespējām un uztura principiem pacientiem, kuri slimo ar onkoloģisku slimību. Sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas mirstošu pacientu aprūpē. Informēt par izdegšanas sindromu, tā atpazīšanu un palīdzības iespējām darbiniekiem, kuri veic onkoloģisku pacientu aprūpi.

Mācību programmas tēmas

  1. Ievads onkoloģisku pacientu aprūpē
  2. Aprūpe ķīmijterapijas laikā un pēc tās
  3. Aprūpe staru terapijas laikā un pēc tās
  4. Izgulējumu profilakse, pacientu pozicionēšana
  5. Onkoloģijas pacientu uztura principi
  6. Sāpes, to izvērtēšana un mazināšanas iespējas
  7. Ētikas normas onkoloģijas pacientu aprūpē
  8. Mirstoša pacienta aprūpe
  9. Izdegšanas sindroms
  10. Pārbaudes darbs, tests

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.