Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Krūts vēža skrīnings mamogrāfijas metodoloģijā

Mērķauditorija

Citas ārstniecības personas- radiologi, radiologu asistenti, radiogrāferi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas 

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 20 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Māra Epermane – sertificēts radiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas skrīninga mamogrāfijas attēlu kvalitātes kritēriju prasībām un izstrādāt ieteikumus mamogrāfijas izmeklējumos pielietoto projekciju izpildījuma kvalitātes uzlabošanai.

Mācību programmas tēmas

Ievads krūts vēža skrīninga mamogrāfijā;

Pacientu aprūpe – izglītošana un novērtēšana, saskarsme, pacienta identifikācija, personas datu pārbaude, labošanas iespējas radioloģijas informācijas sistēmā, sadarbība ar IT speciālistiem;

Mamogrāfijas aprīkojums un tā pielietojums;

Attēla iegūšanas veidi Konvencionālajā MG, ar Tomosintēzes MG.

Daļēji digitālā un digitālās mamogrāfijas atšķirības (fosforplašu kopšana, digitālā attēla iegūšanas īpatnības);

Krūts anatomija, fizioloģija un patfizioloģija;

Mamogrāfijas pamata projekcijas;

Mamogrāfijas papildprojekcijas;

Pozicionēšana pacientēm ar krūšu implantiem, RA un RG rīcība pie pozicionēšanas;

MG attēlu vērtējums, projekciju precizitāte;

MG projekciju apguve;

MG attēlu analīze un vērtējums darba stacijā;

Kvalitātes kontroles testa nozīme un tā veikšanas digitālajā mamogrāfijā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko zināšanu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 30 testa jautājumi.