talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt ārstniecības personas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Lasiet nosacījumus un piesakieties ES fondu atbalstam!Ārstniecības personām apmaksātās mācības AUGUSTĀ

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. Uzzini mācību kursu piedāvājumu un piesakies! Lasi plašāk...


Naudas kompensācija par darbu reģionā: kā pareizi aizpildīt pieteikumu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros ārstniecības personas, kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem, var saņemt finanšu atbalstu – naudas kompensāciju. Lasi plašāk...Pieredzes apmaiņa ārstniecības personām: PREZENTĀCIJA

Ārstniecības personām līdz 2023. gada decembrim ir iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei un jaunu ārstniecības metožu apguvei. Uzzini vairāk par pieredzes apmaiņas veidiem, nosacījumiem dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā un pieteikšanās kārtību. Lasi plašāk...ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”