talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darba vietu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Apmaksātās mācības ESF projekta ietvaros noslēgušās 

ESF projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” īstenošana ir noslēgusies 2023.gada 31.decembrī un šobrīd ESF finansētās mācības nav pieejamas.  

Mācības tiks atsāktas pēc jaunā projekta apstiprināšanas, kad tiks sniegta visa informācija par pieteikšanos. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm. Pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem netiek pieņemti

Pieteikumi pieredzes apmaiņas pasākumiem šobrīd netiek pieņemti. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Pieredzes apmaiņa ārstniecības personām norisinājās Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā  fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.Veselības ministrija uzsāk jaunu no ES fondiem finansētu projektu

Veselības ministrija uzsāk jaunu no Eiropas Savienības (ES) fondiem finansētu projektu, lai piesaistītu ārstniecības personas darba vietām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši slimnīcās un ģimenes ārstu praksēs. Lasi plašākESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē” ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”