talakizglitiba.lv publicēta informācija, pieteikumu veidlapas un citi materiāli par trīs Veselības ministrijas īstenotiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektiem.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām ES fondu finansējums sniedz iespējas:

  • paaugstināt kvalifikāciju mācībās, kā arī doties pieredzes apmaiņā Latvijā un ārzemēs,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā,
  • saņemt naudas kompensāciju par darbu Rīgā.

Aktivitāšu mērķis ir uzlabot ārstniecībā iesaistīto personu prasmes un zināšanas, kā arī piesaistīt speciālistus valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem Rīgā un reģionos. 

Izmanto pieejamo ES fondu atbalstu!ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”ESF projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ESF projekts Nr. 9.2.7.0/21/I/001 "Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā” Mācību kalendārs decembrim

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas ESF projekta finansētās mācībās. Uzzini mācību kursu piedāvājumu un piesakies! Lasi plašāk...
Māsām vairāk iespēju saņemt finanšu atbalstu, ja darba vieta būs slimnīca Rīgā

Lai vairāk māsu un māsu palīgu motivētu par savu darba vietu izvēlēties kādu no slimnīcām Rīgā, Veselības ministrija īsteno ESF projektu “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā". Šobrīd ir paplašinātas atbalsta saņemšanas iespējas un naudas kompensāciju var saņemt vairāk māsu un māsu palīgu. Lasi plašāk...
Kur ārpus Rīgas ir brīvas ģimenes ārstu prakses vietas 

Jaunu ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla daudzviet reģionos, tostarp šobrīd ārpus Rīgas ir brīvas ģimenes ārstu prakses vietas, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Ārsti, kas strādās reģionā, var saņemt finanšu atbalstu. Lasi plašāk...