Rīgas slimnīcām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) šogad ar Eiropas Savienības fondu atbalstu piesaistīti ārstu palīgi, māsas un māsu palīgi. Saņemot šādu finanšu atbalstu, speciālistiem noteikts laika posms jānostrādā slimnīcā vai NMPD. Šī ir viena no iniciatīvām, ko Veselības ministrija īsteno cilvēkresursu jomā.

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē", 2022. gadā kopumā piesaistīti 177 speciālisti. No tiem 12 ir ārsta palīgi, 67 ir māsas, bet 96 māsu palīgi. Rīgā no pensijas vecuma ģimenes ārsta pārņemta viena prakse, darbu šajā prakses vietā pārņemot  jaunajam ārstam.

Gadu iepriekš 2021. gadā projekta ietvaros tika piesaistītas 104 ārstniecības personas, tādējādi aizvadītajā gadā finanšu atbalstam pieteikušies un to izmantojuši vairāk speciālistu. Atbilstot projekta nosacījumiem, mediķi var saņemt naudas kompensāciju par darba vietu valsts sektorā - nodrošinot iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.  

Atbalstu māsas un māsu palīgi var saņemt, ja par savu darba vietu izvēlēsies kādu no lielajiem stacionāriem Rīgā: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Rīgas Dzemdību namu, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu un Rīgas 2. slimnīcu. Ārstu palīgi naudas kompensāciju var saņemt par darba vietu NMPD.

Kā zināms, cilvēkresursu nodrošinājums nozarē kopumā ir nepietiekams, īpaši nevienmērīga ir ārstniecības personu nodarbinātība reģionos, taču arī Rīgā ir izaicinājums nodrošināt slimnīcu darbu galvenokārt nepietiekamā māsu un māsu palīgu skaita dēļ. NMPD darba specifikas un darba intensitātes dēļ tieši Rīgā ir problemātiski piesaistīt un noturēt darbā ārstu palīgus. Ģimenes ārstu novecošanās raksturīga arī Rīgai. Veselības ministrija īsteno pasākumus vairākos virzienos, lai risinātu situāciju. Konkurētspējīgs atalgojums ārstniecības personām ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē veselības nozares cilvēkresursu nodrošinājumu; tiek palielināts valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaits jaunajiem ārstiem; tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēti projekti u.c. pasākumi.

Pretendentu atlases periods šajā ESF projektā plānots līdz 2023. gada 30. septembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts ārstniecības personām darbam Rīgā un atveseļošanās pasākumi veselības nozarē" kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Līdz šim apgūti 2 250 333 eiro šobrīd projektā pieejamā finansējuma, kas ir 81%.

Plašāk šeit: Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā | talakizglitiba.lv