Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” finanšu atbalstam, ko izmaksā, ja ārstniecības persona sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem reģionos, pieteikušās un to saņēmušas jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personas. Atbalsta izmaksa vērsta uz speciālistu piesaisti ārstniecības iestādēm, kur mediķu trūkst, kā arī uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu.

Atbilstot projekta nosacījumiem, ārstniecības personām ir pieejamas vairāku veidu naudas kompensācijas:

  • 1) par darbu reģionā (5 zemākās mēnešalgas atbilstoši profesijai),
  • 2) par ģimenes locekļiem (1 papildus zemākā mēnešalga par katru atbilstoši pretendenta – ārstniecības personas profesijai),
  • 3) par uzturēšanās izdevumiem (3600 eiro).

Ārstniecības persona var pieteikties visiem trim kompensāciju veidiem. Kompensācijas aprēķina pēc zemākās mēnešalgas ārstniecības personām, kas bija spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Piemēram, ārstiem – speciālistiem tie ir 1489 eiro. Skaties vairāk attēlos: 

Attēls

Ārstiem

Ģimenes ārsta prakses pārņemšanas gadījumos ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta, paredzēta vēl viena papildus kompensācija: par prakses pārņemšanas procesu 3 zemāko mēnešalgu (1489 eiro x 3 = 4 467 eiro) apmērā. Savukārt pensijas vecuma ģimenes ārsts, kurš nodod praksi, šā projekta ietvaros saņem 50% no summas, ko NVD vidēji mēnesī praksei izmaksājis pēdējā gada laikā (summu reizinās ar 3). Prakses nodošana jaunajam ārstam paredzēta 3 mēnešu garumā, un atbalstu projektā izmaksā par pieredzes, specifisko zināšanu un informācijas nodošanu/pārņemšanu.   

Naudas kompensācija ārstniecības personām tiek izmaksāta vienā maksājumā un tā netiek aplikta ar nodokļiem.

Noskaties, kā pareizi aizpildīt pretendenta pieteikumu: Video pieteikuma aizpildīšana

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem: Atbildes uz jautājumiem par kompensācijām Rīgā un par kompensācijām reģionos | talakizglitiba.lv

Pieteikuma veidlapas un nosacījumi finanšu atbalsta saņemšanai šeit: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv