31 gadu vecā Līga Virziņa ir uzsākusi savu ģimenes ārstes praksi Gulbenē. Viņa savā ģimenē ir ārste jau trešajā paaudzē, tā par jauno ārsti raksta reģionālais portāls “Dzirkstele.lv”. Līgas mamma ir ģimenes ārste Tirzas pagastā, viņas vecmāmiņa ir pensionēta ārste un arī vectēvs bija ārsts. Vietējam medijam jaunā ārste sacīja, ka cer iegūt pacientu uzticēšanos praksē, kuru ir pārņēmusi no Ievas Grīnšteines, kas devusies pensijā.

Līga Virziņa ir pārņēmusi vienu no lielākajām prakses vietām Gulbenes novadā. Pieredzējusī ģimenes ārste Ieva Grīnšteine novēl labu veiksmi dakterei un savām ilggadējām un pieredzes bagātajām palīdzēm. “Tikšanās vieta nemainās, jaunās prakses darbs sākas,” viņa saka.

“Dzirkstelei” Līga piebilda, ka ģimenes ārsts strādā ne tikai ar pacientiem, bet arī ar datiem, ar dokumentiem, ar finansēm, ar dažādām inspicējošajām iestādēm, ar elektroniskajām sistēmām. Turklāt nemitīgi ir jāturpina izglītoties, apmeklēt dažādus kursus, kas ir obligāta prasība.

Veselības ministrija atgādina, ka jaunie ārsti var pieteikties un saņemt finanšu atbalstu ESF projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros, ko izmaksā ar mērķi piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pacientiem reģionos.

Lai veicinātu ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu, naudas kompensācijai var pieteikties un, atbilstot nosacījumiem, to saņemt arī ģimenes ārsts, kurš sasniedzis pensijas vecuma un vēlas nodod savu praksi jaunajam ārstam. Atbalstu saņem abi ārsti. Pensijas vecuma ģimenes ārstam izmaksā finanšu atbalstu par informācijas, pieredzes un specifisko zināšanu nodošanu jaunajam ārstam.

Plašāk par ģimenes ārsta prakses nodošanas/pārņemšanas procesu, pieteikumu veidlapas un kontaktinformācija pieejama šeit: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv.

Pieteikumus no ārstniecības personām šajā projektā plānots pieņemt līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.