Gan rezidentūras laikā, gan uzsākot patstāvīgu darbu tiesu medicīnas eksperta profesijā, bijuši daudzi sarežģīti, interesanti un pat neizprotami gadījumi, nelielā sarunā pastāsta Agnese Pīterniece, kas strādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā (VTMEC) Valmieras reģionālajā nodaļā. Šīs profesijas pārstāvjiem darbs saistās ar nepārtrauktu nāves klātesamību, tādēļ tā ir iespēja vēl vairāk apjaust dzīvības trauslumu.  Ikdienā viņa veic gan mirušo, gan dzīvo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes. Tiesu medicīna attīstās, un speciāliste cer, ka jaunās tehnoloģijas ienāks arī ikdienas darbā Latvijā. Aicinājām Agnesi Pīternieci uz nelielu sarunu.

Noderīgi!

Veselības ministrija aicina jaunos ārstus speciālistus izmantot tiem pieejamo ES fondu atbalstu – kompensācijas par darbu reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem. Pieteikumu pieņemšana plānota līdz 2023. gada jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Atbalsts ir pieejams tām ārstniecības personām, kas nodrošinās valsts apmaksātos pakalpojumus.

Atbalsts projekta ietvaros pieejams ārstiem speciālistiem, tajā skaitā ģimenes ārstiem un zobārstiem, kā arī māsām, ārstu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, māsu palīgiem. Nosacījumi šeit: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv

Kāpēc tiesu medicīna un vai Jums ir arī specializācija, kas Jūs īpaši interesē? 

Uzsākot studijas ārsta profesijā un ikdienā ejot uz dažādu ārstniecības apakšnozaru cikliem studiju ietvaros (iekšķīgās slimības, traumatoloģija, u.c.) jau pašā klīnisko ciklu sākumā sapratu, ka nevēlos savas profesionālās gaitas saistīt ar vienu medicīnas nozari vien. Savukārt, tiesu medicīna sevī apvieno ne tikai dažādākās medicīnas apakšnozares (teorētiski tiesu medicīnas ekspertam jābūt zinošam visdažādākajās ārstniecības nozarēs, sākot ar ginekoloģiju-dzemdniecību un beidzot ar traumatoloģiju), bet arī citas zinātnes, tādas kā fizika, dabaszinātnes, jurisprudence un citas disciplīnas. Papildus tam, šīs profesijas pārstāvjiem darbs saistās ar nepārtrauktu nāves klātesamību, līdz ar ko mums ir tā iespēja vēl vairāk apjaust dzīvības “trauslumu”, novērtēt dzīvi un pateikties par katru nodzīvoto dienu, ko mūsdienās cilvēki pie intensīvās ikdienas steigas vienkārši aizmirst. Par to liecina lielais darba apjoms no rītiem atnākot uz darbu, un nakts, kas kādam pārgalvīgam autovadītājam vai jaunam puisim pēc alkohola pārdozēšanas ir pēdējā. 

Ikdienā veicu gan mirušo, gan dzīvo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes. Dzīvo personu ekspertīžu gadījumā tiek risināti jautājumi par miesas bojājumu raksturu, smaguma pakāpi, rašanās mehānismu, laiku, u.c., - personām, kas cietuši sadzīviskos konfliktos, ceļu satiksmes negadījumos vai citos nelaimes gadījumos. Mirušo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes tiek veiktas visos gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbīgu nāvi, tai skaitā slepkavības, pašnāvības, ātra pēkšņa nāve, dažādi nelaimes gadījumi darbā, sadzīvē, ceļu satiksmē, lai noteiktu mirušās personas nāves cēloni un ar to saistītos jautājumus jeb tanatoloģiju – mācību par nāvi.

Varbūt ir kāda ekspertīze rezidentūras laikā vai jau patstāvīgi strādājot, ko varat izcelt?

Gan rezidentūras laikā, gan uzsākot patstāvīgu darbu tiesu medicīnas eksperta profesijā, bijuši daudzi sarežģīti, interesanti un pat neizprotami gadījumi, kas liek aizdomāties par cilvēku psihisko veselības stāvokli... Emocionāli vissmagākās ekspertīzes ir jaunu cilvēku, pusaudžu vai bērnu tiesmedicīniskā izmeklēšana, dzīvo personu ekspertīzēs - dzimumnoziegumu gadījumi. No praktiskā viedokļa, vissarežģītākās ekspertīzes ir dažādu traumu gadījumos, piemēram, dzelzceļa traumas, miesas bojājumi ar dažādu rašanās laiku, slepkavības.

Kā tiesu medicīnā attīstās un ienāk jaunās tehnoloģijas? 

Tiesu medicīna attīstās līdz ar medicīnas un ar tā saistīto zinātņu progresu. Pēdējos gados tiesu medicīna ir kļuvusi pilnvērtīgāka ar dažādām jaunām kriminālistikas, ģenētikas, bioloģijas un fizikālām metodēm. Ārvalstīs citviet tiek izmantota tāda metode kā “Virtopsija”, kas ir alternatīva tradicionālajai līķa sekcijai, kas sevī apvieno dažādas radioloģiskās izmeklēšanas metodes un ļauj minimāli invazīvā ceļā veikt līķa tiesu medicīnisko izmeklēšanu. Jācer, ka tuvākā nākotnē arī Latvijā šāda metode tiks ieviesta, kura atvieglotu tiesu medicīnas ekspertu darbu sarežģītākos gadījumos, piemēram, ložu vai skrošu lokalizācijas noteikšanai ķermenī šautu ievainojumu gadījumā vai lūzumu diagnostikai, morfoloģijai traumu gadījumā.

Paldies par sarunu!