NM ārsta palīga specialitātes iegūšana

80 KP stundas
Mērķauditorijas -ārsta palīgs