NM ārsta palīga specialitātes iegūšana

80 KP stundas
Mērķauditorijas - ārsta palīgs