Izglītības programmas veids

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Mērķauditorija

Ārsta palīgs

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

2 gadi (4 akadēmiskie semestri) 80 kredītpunkti

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža

Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Izglītības programmas mācību vadītāji

Ārstniecības un Māszinību nodaļas vadītāja Linda Alondere (LU RMK)

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs") direktors Viktors Gorovenko (RSU SKMK)

Izglītības dokuments, kas apliecina  izglītības programmas apgūšanu

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapa; https://rcmc.lv/uznemsana/pieteiksanas-studijam/

LU Rīgas Medicīnas koledžas mājas lapa  www.rmkoledza.lv 

E-pasts: koledza@rmkoledza.lv " rel=" noopener" target="_blank"> koledza@rmkoledza.lv uznemsana@rcmc.lv   

Izglītības programmas mērķis

Nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt, ārstēt pacientu veselības un funkcionālos stāvokļus, veicināt sabiedrības veselību un  ar veselību saistītās indivīda dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normas un prasības.

Mācību programmas tēmas

Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija

Akūtas sirds un asinsvadu sistēmas patoloģijas

Akūtas elpošanas orgānu sistēmas patoloģijas

Akūtas infekcijas slimības un seksuāli transmisīvās slimības

Akūtas ķirurģiskas patoloģijas

Traumatiskie bojājumi

Neatliekamas uroģenitālās sistēmas patoloģija

Akūtas ginekoloģiskas un dzemdību patoloģijas

Akūtas neiroķirurģiskas, psihoneiroloģiskaspsihiatriskas un narkoloģiskas patoloģijas:

Pediatrija:

Katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba organizācija

Diagnostisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas, izpildes metodikas un prasme izvērtēt iegūtos datus:

Ārstniecisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas,

kontrindikācijas, izpildes metodika un prasme izvērtēt iegūtos datus

Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamie instrumenti un to komplekti

Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamās medicīniskās ierīces un līdzekļi

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Koledžas studiju virziena akreditācija, kas dod tiesības koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Pamatojoties uz 24.04.2020. veiktajiem MK grozījumiem Augstskolu likumā studiju programmas “Ārstniecība” akreditācijas termiņš pagarināts līdz 30.06.2022.