Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
32 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
16 stundas
Mērķauditorijas -māsa
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, ārsta palīgs
8 stundas
Mērķauditorijas -ārsts
24 stundas
Mērķauditorijas -māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, māsa, ārsta palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas -ārsts, ārsta palīgs