Profesionālās zināšanas sirds un asinsvadu slimību jomā

40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
24 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs
32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits
24 stundas
Mērķauditorijas - māsa, ārsta palīgs
16 stundas
Mērķauditorijas - māsa
32 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, ārsta palīgs
40 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, māsa, funkcionālais speciālists
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts
8 stundas
Mērķauditorijas - ārsts, ārsta palīgs