Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas 

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 14 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas  ģimenes ārstiem un citu specialitāšu ārstiem, māsām un ārsta palīgiem par pacientu aprūpi pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas

Mācību programmas tēmas

  1. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu darbības principi
  2. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu implantācijas indikācijas, kontrindikācijas
  3. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu  implantācijas norise, komplikācijas
  4. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/resinhronizācijas iekārtu pārbaužu norise, veidi, plāns un infrastruktūra
  5. Sirds stimulatora/ defibrilatoru/ resinhronizācijas iekārtu pārbaudāmie parametri
  6. Sirds stimulatora/ defibrilatoru /resinhronizācijas iekārtu pārbaude konstatētās problēmas un to risinājumi
  7. Sirds stimulatora/defibrilatoru/resinhronizācijas iekārtu telemonitorēšanas pamati.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.