Ārstniecības persona, ārstniecības atbalsta persona vai farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējs, var papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas prioritārajās veselības aprūpes jomās: onkoloģijas, psihiskās veselības, sirds un asinsvadu, kā arī bērnu veselības jomā.

Zināšanas var papildināt neformālās izglītības programmās, profesionālās pilnveides programmās, 1 līmeņa augstākās izglītības programmās.

Papildus var piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, lai pilnveidotu profesionālās zināšanas un prasmes jaunu ārstniecības vai diagnostikas metožu apguvei.

Var piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā, kur savu praktisko pieredzi sniedz Latvijas un ārvalstu augsti kvalificēti speciālisti, un piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos ārpus Latvijas.

Sociālajā jomā strādājošais, var papildināt zināšanas un attīstīt prasmes kopā ar ārstniecības personām sadarbības jautājumos.

Piedaloties projektā, ieguvumi būs:

 - iespēja apmeklēt mācības bez maksas,

 - iespēja pilnveidot vispārējās zināšanas un prasmes atbilstoši resertifikācijas prasībām,

 - iespēja iegūt tālākizglītības punktus resertifikācijai,

 - iespēja iegūt jaunas un aktuālas zināšanas nozarē.

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" koordinatore Kate Jēkabsone

e-pasts: kate.jekabsone@vm.gov.lv

tālrunis: 60008324