Jau vairāk nekā 1000 ārstniecības personu saņēmušas finanšu atbalstu par darbu reģionā Veselības ministrija īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros, liecina apkopotie dati līdz septembra vidum.

Projektā izmaksā naudas kompensācijas speciālistu piesaistei ārstniecības iestādēm ārpus Rīgas, kurās sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. No projekta sākuma līdz šā gada septembra vidum kopumā ir saņemti 1221 pretendentu pieteikumi, no kuriem izskatīti ir 1130 un naudas kompensācijas dažādiem speciālistiem izmaksātas par kopējo summu 8 133 866 eiro.

Finanšu atbalstam pieteikušies un to līdz šim saņēmuši 125 ārsti, kuri strādā dažādos Latvijas reģionos; 21 jaunais ģimenes ārsts pārņēmis ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta; naudas kompensāciju saņēmušas 198 māsas; par darbu reģionā finansiāli atbalstīts 181 ārsta palīgs; starp naudas kompensācijas saņēmējiem ir 12 vecmātes un 21 fizioterapeits, kā arī vēl citas projektā atbalstāmās ārstniecības personas. Kurzemē līdz šim finanšu atbalstu saņēmusi 201 ārstniecības persona, Zemgalē – 151, Rīgas reģionā – 58, Vidzemē – 232, Latgalē – 323. Ar mērķi uzlabot valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu pieejamību reģionos, šā gada vidū būtiski paplašināts to zobārstu loks, kas var pieteikties un saņemt naudas kompensāciju par darbu ārpus Rīgas. Ārstniecības persona, kas saņēmusi finanšu atbalstu, apņemas reģionā valsts apmaksāto pakalpojumu jomā strādāt vismaz 5 gadus.

Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 11 960 103 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 166 087 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 794 016 eiro (saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos 10.07.2021.). Projekts tika sākts 2017. gada nogalē un pieteikumu pieņemšana no ārstniecības personām turpināsies līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada jūlijam.