Projekta ietvaros līdz 28.01.2019. Veselības ministrijā ir iesniegta 81 mācību programma apstiprināšanai, no tām 47 programmas ir saskaņotas, 9 mācību programmās jau uzsāktas apmācības.

Tā pat arī ir noslēgti 4 līgumi ar Latvijas Pediatru Asociāciju par ekspertu (1. bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, jomā; 2.sirds un asinsvadu jomā; 3. garīgās veselības jomā; 4. onkoloģijas jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

2018.gada projektā ir īstenotas šādas darbības:

28.02.2018. noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

20.03.2018. noslēgts līgums “Neatliekamās medicīnas ārsta palīga  specialitātes iegūšana”.

27.06.2018. noslēgts līgums “Par aktuālajām ārstnieciskām un diagnostiskām metodēm ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē”.

29.06.2018. noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (sirds un asinsvadu jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

29.06.2018. noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (garīgās veselības jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

19.07.2018. noslēgts līgums “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti - profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”.

24.07.2018. noslēgts līgums “Aktuālās pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanā veselības un sociālās aprūpes jomā”.

24.07.2018. noslēgts līgums “Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana”.

24.07.2018. noslēgts līgums “Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments”.

13.08.2018. noslēgts līgums “Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsu praksē”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas aspekti un funkcionēšanas novērtēšana”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: ambulatorā prakse”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Neatliekamie stāvokļi un to simulācija pediatrijā: neatliekamā medicīniskā palīdzība kritiski slimiem bērniem slimnīcas etapā”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība”.

17.08.2018. noslēgts līgums “Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos”.

23.08.2018. noslēgts līgums ar Pediatru Asociāciju par ekspertu (onkoloģijas jomā) konsultācijām saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

11.09.2018. noslēgts līgums “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps”.

11.09.2018. noslēgts līgums “Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušajam pacientam: pirmsslimnīcas etapā”.

11.09.2018. noslēgts līgums “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps”.

13.09.2018. noslēgts līgums “Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē”.

08.10.2018. noslēgts līgums “Pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšana un profilakse. Zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms”.

08.10.2018. noslēgts līgums ”Bērnu psihiskie un uzvedības traucējumi, tostarp ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem”.

08.10.2018. noslēgts līgums “Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpe  un izvērtēšana ambulatorajā praksē”

09.10.2018. noslēgts līgums “Sirds  un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē”.

09.10.2018. noslēgts līgums “Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība”.

09.10.2018. noslēgts līgums “Elektrokardiogrāfiska neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika”.

09.10.2018. noslēgts līgums “Transfuzioloģijas pamati”.

09.10.2018. noslēgts līgums “Transfuzioloģijas principi onkoloģijas pacientiem”.

10.10.2018. noslēgts līgums “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē”.

10.10.2018. noslēgts līgums “Rehabilitācijas procesa organizēšana pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī”.

10.10.2018. noslēgts līgums “Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana”.

10.10.2018. noslēgts līgums “Savlaicīgas hematoonkoloģijas pataloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā”.

10.10.2018. noslēgts līgums “Ārstnieciskā un aprūpes personāla komandas darbs, nodrošinot pacientu ar iedzimtu koagulāciju aprūpi dzīvesvietā”.

12.10.2018. noslēgts līgums “Psihosomatisku, somotomorfu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana”.

17.10.2018. noslēgts līgums “Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Akūtas bērnu reimatoloģijas problēmas”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumi”.  

18.10.2018. noslēgts līgums “Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK-BJ) pielietošana funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšana bērniem un jauniešiem”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Ar sirds slimību slimu bērnu un jauniešu ķirurģiskās ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktika: personāla iemaņu un prasmju pilnveidošana”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Zīdīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana zīdošām mātēm”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Jaundzimušo novērtēšana: individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programma (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Dzemdību vadīšana. Augļa stāvokļa izvērtēšana dzemdībās. Kardiotokogrāfija”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Ultrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā I trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t.s. – jaundzimušā aprūpē, pirmsslimnīcas etapā”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (Pediatric Advanced Life Support; turpmāk – PALS)”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (Pediatric Advanced Life Support; turpmāk – PALS)”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Neatliekamā medicīniskā palīdzība psihiatrijā: pirmsslimnīcas etaps”.

18.10.2018. noslēgts līgums “Fetālā alkohola sindroma atpazīšana perinatālajā periodā primārajā veselības aprūpē”.

22.10.2018. noslēgts līgums “Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām”

22.10.2018. noslēgts līgums “Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas pamati. Demences agrīna diagnostika, diferenciālā diagnostika un ārstēšana un pacientu aprūpes īpatnības”.

22.10.2018. noslēgts līgums “Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem”.

22.10.2018. noslēgts līgums “Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem”.

22.10.2018. noslēgts līgums “Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē. Agresīvās uzvedības nemedikamentozā korekcija”.

23.10.2018. noslēgts līgums “Endokrīno slimību agrīna diagnostika bērniem”.

24.10.2018. noslēgts līgums “Aktualitātes medikamentozā terapijā bērnu ārstniecībā”.

29.10.2018. noslēgts līgums “Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā”.

29.10.2018. noslēgts līgums “Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku”.

30.10.2018. noslēgts līgums “Jaundzimušo skrīnings un atbalsta sniegšana pacientu vecākiem, kuriem diagnosticēta retā slimība”.

01.11.2018. noslēgts līgums “Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē”.  

05.11.2018. noslēgts līgums “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību sirds un asinsvadu sistēmu slimību jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana”.

05.11.2018. noslēgts līgums “Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā”.

05.11.2018. noslēgts līgums “Attīstības psiholoģija”.

05.11.2018. noslēgts līgums “Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Ergonomijas principi onkoloģijas pacientu aprūpē”.  

06.11.2018. noslēgts līgums “Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi un dislipidēmija”.  

06.11.2018. noslēgts līgums “Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselību”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Eiropas profesionālo asociāciju izstrādātie kardiotorakālās, asinsvadu anestezioloģijas un intensīvās terapijas standarti”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Paliatīvā aprūpe”.  

06.11.2018. noslēgts līgums “Onkoloģisko saslimšanu savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Jaunākās tendences onkoloģisku saslimšanu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un ķīmijterapijā”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Onkoloģijas pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācijas un to analīze”.  

06.11.2018. noslēgts līgums “Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Ļaundabīgo audzēju ārstēšanas metodes”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijā”.  

06.11.2018. noslēgts līgums “Onkoloģijas pacientu klīniskās aprūpes principi”.

06.11.2018. noslēgts līgums “Rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem akūtā, subakūtā un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā”.

14.11.2018. noslēgts līgums “Sirds pataloģiju agrīna diagnostika”.

14.11.2018. noslēgts līgums “Antibakterioloģisko līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas”.

15.11.2018. noslēgts līgums “Perinatālā psihiatrija: psihisko traucējumu agrīna diagnostika”.

20.11.2018. noslēgts līgums “Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijas”.

20.11.2018. noslēgts līgums “Grūtniecības vadīšana sistemātisku patoloģiju gadījumā. Augsta riska grūtniecības vadīšana neinfekcijas slimību gadījumā”.  

20.11.2018. noslēgts līgums “Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā”.

Eiropas Savienības fonda projektu “ Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla –ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.