Ņemot vērā izteiktu paaudžu nomaiņas aktualitāti primārajā veselības aprūpē, no šā gada 1. augusta Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektā "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" (turpmāk - projekts) pieteikumi naudas kompensācijai par darba vietu reģionā tiks pieņemti tikai no ģimenes ārstu praksēs strādājošajiem, tas ir, no ģimenes ārstiem, māsām un ārstu palīgiem.

Projektā, kas sākts 2017. gada nogalē un tuvojas noslēgumam, ir sasniegti projekta rezultāti par piesaistīto ārstniecības personu skaitu - atbalstu kopumā saņēmušas vairāk nekā 1 500 ārstniecības personas, kurām līdz ar to noteikts laika posms ir jānostrādā ārpus Rīgas. Turklāt projekta finansējums vairākkārtīgi palielināts par labu mediķiem no citiem ministrijas īstenotajiem ES fondu projektiem - lielās ārstniecības personu intereses dēļ projekta finansējums no sākotnējiem 6,9 miljoniem eiro palielināts līdz pat 17 miljoniem.

Veselības ministrija uzsver, ka arī turpmāk īstenos projektus cilvēkresursu jomā, piesaistot tam ES fondu finansējumu, lai risinātu izaicinājumus, kas saistīti ar cilvēkresursiem nozarē. Jau 2024. gada sākumā aicināsim sniegt pieteikumus naudas kompensācijas saņemšanai tās ārstniecības personas, kuras pacientiem nodrošinās valsts apmaksāto veselības aprūpi un strādās valsts sektorā. 

ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" īstenošanas laikā noslēgti 1 522 kompensācijas līgumi, tostarp šo finanšu atbalstu saņēmuši 252 ārsti, 267 ārsta palīgi, 301 medicīnas māsa, 20 vecmātes, 42 fizioterapeiti, 10 ergoterapeiti, kā arī zobārsta asistenti, zobu higiēnisti, mākslas terapeits un audiologopēds. Pēc ārstniecības iestāžu ikgadējām aptaujām projekta laikā tika paplašināts ārstniecības personu loks, kas varēja pretendēt uz naudas kompensāciju par darba vietu reģionā.

Ņemot vērā izteiktu paaudžu nomaiņas aktualitāti  primārajā veselības aprūpē un ietaupījumus citos Veselības ministrijas realizētajos ES fondu projektos, Ministru kabinets šā gada 6.jūnijā atbalstīja papildus finansējuma piešķiršanu projektam, to turpmāk novirzot ārstniecības personām, kuras nodrošina primārās veselības aprūpēs pakalpojumus, proti, ģimenes ārstu praksēm (t.sk. ģimenes ārstiem, ģimenes ārstu praksēs nodarbinātajām vispārējas aprūpes māsām un ārsta palīgiem).  Tādēļ no šā gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. oktobrim pretendentu pieteikumus šī ESF projekta ietvaros pieņems tikai no ģimenes ārstu praksēs strādājošajiem - ģimenes ārstiem, māsām, ārstu palīgiem. 

Veselības ministrija 2024.gadā uzsāks jaunā 2021.-2027.gada plānošanas perioda ESF specifiskā atbalsta mērķa 4.1.2. “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju” projekta īstenošanu. Tam sākoties, tiks sniegta informācija par nosacījumiem atbalsta saņemšanai gan ārstniecības iestādēm, gan mediķiem.