Saistībā ar COVID-19 12. martā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, tiek veiktas izmaiņas arī Eiropas Sociālā fonda projektA “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 mācību datumos. 


Lūdzam sazināties ar mācību īstenotājiem, lai noskaidrotu par turpmāko mācību norisi, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Veselības ministrijas mājaslapā

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!