Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Korupcijas riski veselības aprūpē: risku mazināšanas un novēršanas iespējas, rīcība

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, farmaceita asistents, ārstniecības atbalsta personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) - 13 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 11 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   1080 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja: Mg. jur.Ingūna Rušeniece

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, var https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

vai sazinoties

Tālr. 67095358, e-pasts inara.g%69%6e%65@stradini.lv " rel="nofollow"> inara.gine@stradini.lv ;

vai

tālr. 67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem zināšanas par korupcijas riskiem veselības aprūpē, to cēloņiem, izprast dažādās korupcijas novēršanas formas un metodes, tajā skaitā, attīstīt spēju pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.

Mācību programmas tēmas

  1. Ārstniecības persona kā administratīvās atbildības subjekts. Administratīvā atbildība amatpersonām
  2. Ārstniecības persona kā kriminālatbildības subjekts
  3. Administratīvās un kriminālatbildības nošķiršana
  4. Korupcijas riski veselības aprūpē
  5. Korupcijas novēršanas iespējas veselības aprūpē
  6. Korupcijas mazināšanas iespējas veselības aprūpē
  7. Rīcība noziedzīgā nodarījuma gadījumā: ziņošana, kriminālprocesa praktiskā norise, veicamās procesuālās darbības.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.