Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Bērnu veselības aprūpe un izvērtēšana ambulatorajā praksē

Mērķauditorija

Māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Dalība mācībās tiek apstiprināta tikai tajā gadījumā, ja persona atbilst mērķauditorijai un norādītajā termiņā ir atsūtīts apliecinājums.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par fiziskās un garīgās attīstības novērtēšanu bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodiku, par jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpi un izvērtēšanu ambulatorajā praksē

Mācību programmas tēmas

  1. Bērna fiziskās un garīgās attīstības vērtēšanas kritēriji, metodes un instrumenti, to normatīvais regulējums un nozīme ambulatorās veselības aprūpes speciālistu praksē.
  2. Obligāti rekomendējamie diagnostiskie izmeklējumi un speciālistu konsultācijas jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem ambulatorajā praksē.
  3. Bērnu apskates mājās organizēšana, to normatīvais regulējums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.