Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Endoskopijas metode māsu praksē

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

70 akadēmiskās stundas (9 dienas)

 • 32 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 38 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīga, 2020.gada 4.septembris – 30.oktobris

-Teorija: 4., 5.septembris, 3., 10.oktobris

- Prakse: 1.apakšgrupai 25.septembris, 9., 17., 23., 29.oktobris

                2.apakšgrupai 26.septembris, 15., 16., 22., 30.oktobris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Māra Bārene

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 70 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot zināšanas par pacientu un  viņa piederīgo izglītošanu, sagatavojot pacientus elpošanas ceļu, gremošanas trakta, uroģenitālās sistēmas endoskopiskiem izmeklējumiem, kā arī pilnveidot praktiskās iemaņas endoskopisko tehnoloģiju  pielietošanā.

Attīstīt kompetenci rīkoties neatliekamās situācijās, nepieļaut un/vai novērst radušās kritiskās situācijas endoskopijas laikā.

Pilnveidot zināšanas par pacientu un viņa piederīgo izglītošanu, sagatavojot pacientu elpošanas ceļu, gremošanas trakta sistēmas endoskopiskiem izmeklējumiem, kā arī pilnveidot praktiskās iemaņas endoskopisko tehnoloģiju pielietošanā.

Mācību programmas tēmas

 1. Ievads endoskopijas attīstībā
 2. Normatīvo aktu apskats, kas regulē endoskopiju procedūru profesionāļu darbu
 3. Elpošanas orgānu endoskopiskā izmeklēšana –bronhoskopija
 4. Gastrointestinālās endoskopijas anatomija un fizioloģija, veidi, indikācijas kontrindikācijas un komplikācijas endoskopiju izmeklēšanas laikā un pēc tās.
 5. Pacientu izglītošana un aprūpe.
 6. Instrumentu iedalījums Instrumentu apstrāde
 7. Vides un saskarsmes nozīme pacientu aprūpē endoskopisko izmeklējumu laikā.
 8. Premedikācija un pacientu aprūpe endoskopisko izmeklējumu laikā.
 9.  Pediatrisko pacientu aprūpes īpatnības
 10. Urīnizvadu endoskopiskie izmeklējumi un pacientu aprūpe izmeklējuma laikā.
 11. Pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšana 

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.