Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārkārtas situācijas ar daudz cietušajiem, t.sk. cietušie no toksiskas vielas iedarbības, pārvaldīšana

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, un citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 2 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Aigars Kairišs, Juris Raudovs, Dmitrijs Sergejevs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

 • 8 TIP ārstniecības personām

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā

reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības personu zināšanas un stiprināt praktiskās iemaņas par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšanu, vadīšanu un koordināciju, cietušo šķirošanas principiem, atbildīgo institūciju lomu ārkārtas situāciju ar daudz cietušajiem pārvaldīšanā.

Mācību programmas tēmas

 1. Veselības nozares institūciju loma un iesaiste ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un seku likvidēšanā, rezervju veidošanas un piesaistes principi ārkārtas situāciju pārvaldīšanai.
 2. Informācijas apmaiņa un sadarbības nodrošināšana glābšanas darbos iesaistīto institūciju starpā un reaģēšanas aktivizēšana.
 3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizācijas principi situācijās ar daudz cietušajiem vienlaikus.
 4. Cietušo šķirošana un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana ārkārtas medicīniskās situācijās.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.

Noderīgi!

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.