Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārkārtas medicīnisko / ārkārtas sabiedrības veselības situāciju pārvaldīšana

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, un citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

 • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 16 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Rīgas Stradiņa universitāte, Dita Heiberga, Indra Liniņa, Dmitrijs Sergejevs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP ārstniecības personām

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot pirmsslimnīcas un slimnīcas NM ārstniecības personu zināšanas par katastrofu medicīnas sistēmu, iespējamiem apdraudējumiem, atbildīgo institūciju lomu un stiprināt praktiskās iemaņas ārkārtas situāciju pārvaldīšanā pirms slimnīcas un slimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

 1. Katastrofu medicīnas sistēma, Civilās aizsardzības sistēma un Nacionālā drošības sistēma.
 2. Apdraudējuma veidi, to pārvaldīšanas principi.
 3. Valsts materiālo rezervju veidošanas principi un veselības nozares rezervju veidošanas iespējas ārkārtas situāciju pārvaldīšanai, t.sk. starptautiskās palīdzības pieprasīšanas iespējas.
 4. Veselības nozares atbildīgo  institūciju loma un iesaiste ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un seku likvidēšanā.
 5. Katastrofu medicīnas gatavības plānošana slimnīcās.
 6. Informācijas apmaiņa glābšanas darbos iesaistīto institūciju starpā un reaģēšanas aktivizēšana.
 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas un organizācijas principi situācijās ar daudziem cietušajiem vienlaikus notikuma vietā.
 8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas un organizācijas principi situācijās ar daudziem cietušajiem vienlaikus slimnīcā.
 9. Cietušo šķirošanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanas principi ārkārtas medicīniskās situācijās notikuma vietā un slimnīcā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.

Noderīgi

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.